Stora störningar på Färdtjänst och Närtrafik

Just nu kan vi inte ta emot några bokningar inom Färdtjänst och Närtrafik i hela Kalmar län på grund av fordonbrist.

Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Hitta på sidan

Hitta på sidan
En man håller om en kvinna, samtidigt som bussen anländer till hållplatsen.

Fler åker kollektivt i länet - närmar sig rekordåret

Allt fler väljer kollektivtrafik i Kalmar län. Under 2023 ökade resandet med Kalmar länstrafik med runt 10 procent. Det betyder en resandeökning på närmare en miljon. Stadstrafiken i Kalmar slog dessutom den gamla rekordnoteringen från 2019.

Enligt statistik från Kalmar länstrafik har antalet resor med bussar och tåg ökat stadigt under 2023. Ökningen märks både inom den allmänna kollektivtrafiken och i de särskilda persontransporterna. Den allra största resandeökningen jämfört föregående år syns inom den linjelagda busstrafiken. 2023 registrerades 10,7 miljoner resor i Kalmar län, jämfört med 9,7 miljoner året innan.

  • Glädjande nyheter för både Kalmar länstrafik, länets invånare och för miljön. Genom att välja kollektivtrafik bidrar resenärerna inte bara till att minska trängsel på vägarna, utan också till att minska koldioxidutsläppen och främja en hållbar livsstil, säger trafikdirektör Mattias Ask.

Det totala resandet når fortfarande inte upp till toppåret, som var precis före pandemin, 2019 som landade på 11,3 miljoner resor. Noterbart är däremot att stadstrafiken i Kalmar 2023 hade fler resenärer än den förra rekordnoteringen 2019.

  • Vi är stolta över den ökning som vi har sett under det senaste året. Under pandemin tappade vi en större andel resenärer inom kollektivtrafiken i Kalmar län jämfört med många andra regioner i landet. Därför känns det väldigt positivt att resandet i kollektivtrafiken har återhämtat sig för att snart vara ikapp de tidigare toppåren i resandet som fanns precis före pandemin, säger Mattias Ask.

Kalmar länstrafik kommer fortsätta arbeta för att erbjuda en pålitlig och effektiv kollektivtrafik som möter behoven hos regionens invånare och besökare utifrån förvaltningens ramar samtidigt som länstrafiken strävar efter att minska miljöpåverkan.

Diagram som visar resandestatistiken med kollektivtrafiken i Kalmar län.

Diagrammet visar hur utvecklingen av resandestatistiken med kollektivtrafiken i Kalmar län sett ut de senaste fem åren. Siffrorna anges i miljoner.

kontakt

Presskontakt

Mer information: 

Mattias Ask, trafikdirektör. 

Kontakt sker genom kommunikatör Faton Pasho 010-35 75 075.