Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Det här är Kalmar länstrafik

Kalmar länstrafik är en del av Region Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i länet.

Vårt ansvar

Kalmar länstrafik har ett övergripande ansvar för regionbussar, stadsbussar, Öresundståg, Krösatåg, färdtjänst, sjukresor och skärgårdstrafik i länet.

 • Varje dag utförs närmare 30 000 resor med Kalmar länstrafik.

Kollektivtrafiken - ett samarbete

All vår trafik så som buss, tåg, serviceresor och skärgårdstrafik körs av upphandlade trafikföretag. Vi samarbetar med kommuner, andra Regioner och Trafikverket för att utveckla väg- och tågnätet i Kalmar län och andra län i södra Sverige. 

För tågtrafiken är samarbetet med Trafikverket viktigt. Trafikverket styr tågen på spåren och sköter underhållet av järnvägen.

Vårt uppdrag

Kalmar länstrafiks uppdrag är att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region.

Vision

Kollektivtrafiken ska erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv. Den ska vara ett attraktivt och naturligt alternativ och kunden ska känna trygghet under hela resan, från dörr till dörr.

Visionen är att bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik.

Nämnd och ledning

Stora övergripande beslut om till exempel budget eller biljettpriser fattas av Regionfullmäktige. Det kommunala inflytandet i kollektivtrafiken hanteras i kollektivtrafiknämnden som Region Kalmar län även givit vissa myndighetsuppgifter.

Kollektivtrafiknämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare. Du kan läsa mer om kollektivtrafiknämnden på regionkalmar.se. Beslut nära verksamheten fattas av trafikdirektören som har Kalmar länstrafiks ledningsgrupp till sin hjälp.

Kalmar länstrafiks ledningsgrupp

 • Trafikdirektör: Mattias Ask
 • Biträdande trafikdirektör: Martin Åkerberg
 • Basenhetschef för Serviceresor: Sabina Basic
 • Basenhetschef för Färdtjänst och riksfärdtjänst samt Teknik och digitalisering: Lars Lindahl
 • Basenhetschef Tågtrafik: Katharina Seijsing
 • Basenhetschef Linjetrafik: Stefan Karlsson
 • Basenhetschef för Affärsutveckling: Conny Karlsson
 • HR-chef: Pernilla de Vries
 • Ekonomichef: Jan Hägersand
 • Marknadsstrateg: Henrik Högström
 • Kommunikatör: Linus Öjebrink Åsberg

Mer information:

Organisationsnummer: 232100 - 0073

Bankgiro: 818 - 7437

Faktureringsadress:

Alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en europeisk standard. Fakturor som inkommer med vanlig post, e-post eller PDF accepteras inte.

Organisationsnummer: 232100-0073

Momsregistreringsnummer: SE232100007301

GLN: 7332767000003

VAN: InExchange

Ange referensnummer (Börjar med 967) som du får av beställaren.