Serviceresor

Med serviceresor menas färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Serviceresor är ett komplement till de linjelagda bussarna och tågen. En resa med färdtjänst, riksfärdtjänst eller sjukresa med specialfordon kan se ut på två sätt.

  • Hela resan görs med ett särskilt anpassat servicefordon.
  • Resan kombineras mellan linjelagd buss eller tåg och ett särskilt anpassat servicefordon.

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Kalmar län ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga kommuner i Kalmar län.

Detta gäller både myndighetsutövning (att bestämma vem som har rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst) och utförande (beställning och transport). Reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst är lika oavsett i vilken av länets kommuner du är folkbokförd.

Kontantfria serviceresor

För en smidigare resa både för dig som resenär och oss på Kalmar länstrafik önskar vi att du i så stor utsträckning som möjligt väljer att betala med antingen:

Under finns en lista som visar vilka betalmedel som är tillgängliga för respektive resa.

Betalmedel i serviceresor

Färdtjänst

Riksfärdtjänst

30-dagarsbiljett för färdtjänst Reskassa för serviceresor
Reskassa för serviceresor Betalkort ombord
Betalkort ombord Faktura
Faktura  

 

Sjukresa med specialfordon

Reskassa för serviceresor
Samlingsfaktura som inkluderar vårdbesök och resa

 

Serviceresebroschyr

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 25 mars 2021