Serviceresor

Med serviceresor menas färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Serviceresor är ett komplement till de linjelagda bussarna och tågen. En resa med färdtjänst, riksfärdtjänst eller sjukresa kan se ut på flera olika sätt.

- Hela resan görs med linjelagd buss eller tåg.
- Resan kombineras mellan linjelagd buss eller tåg och ett särskilt anpassat servicefordon.
- Hela resan görs med ett särskilt anpassat servicefordon.

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Kalmar län ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga kommuner i Kalmar län.

Detta gäller både myndighetsutövning (att bestämma vem som har rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst) och utförande (beställning och transport). Reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst är lika oavsett i vilken av länets kommuner du är folkbokförd.

Kontantfritt i serviceresor och närtrafik den 1 januari 2020

Sedan en lång tid tillbaka är den linjelagda kollektivtrafiken och sjukvården kontantfri, från den 1 januari 2020 kommer även serviceresorna och närtrafiken vara kontantfria. Det kommer fortsatt efter den 1 januari 2020 vara möjlighet att betala med reskassa (för serviceresor), periodkort och faktura.

Under finns en lista som visar vilka betalmedel som är giltiga för respektive resa.

Betalmedel för resor med färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och närtrafik.

Färdtjänst

Riksfärdtjänst

30-dagarsbiljett för färdtjänst Reskassa för serviceresor
Reskassa för serviceresor Betalkort ombord
Betalkort ombord Faktura
Faktura  

 

Sjukresa

Närtrafik

Reskassa för serviceresor Köp biljett i vår app
Faktura 30-dagarsbiljett
  Reskassa
  Betalkort ombord

 

 

Serviceresorbroschyren

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 30 oktober 2019