Serviceresor

Med serviceresor menas färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Serviceresor är ett komplement till de linjelagda bussarna och tågen. En resa med färdtjänst, riksfärdtjänst eller sjukresa kan se ut på flera olika sätt.

- Hela resan görs med linjelagd buss eller tåg.

- Resan kombineras mellan linjelagd buss eller tåg och ett särskilt anpassat servicefordon.

- Hela resan görs med ett särskilt anpassat servicefordon.

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Kalmar län ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga kommuner i Kalmar län.

Detta gäller både myndighetsutövning (att bestämma vem som har rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst) och utförande (beställning och transport). Reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst är lika oavsett i vilken av länets kommuner du är folkbokförd.

Uppdaterad 30 januari 2019