Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök
3 personer som väntar på bussen vid en hållplats

Förbjudet att röka i anslutning till kollektivtrafiken

Sedan den 1 juli 2019 är det förbjudet enligt lag att röka i närheten av kollektivtrafik i Sverige.

Förbjudet att röka i närhet av kollektivtrafiken

Enligt lagen, Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter, är det förbjudet att röka i anslutning till kollektivtrafik.

Rökförbudet i kollektivtrafik gäller för områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer så som områden kring biljettautomater och andra försäljningsställen och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.

Rök får inte nå personer i kollektivtrafiken 

I lagen står det inte hur långt det rökfria området sträcker sig runt exempelvis hållplatser och perronger. Avståndet ska dock vara så pass stort att rök från exempelvis en cigarett eller e-cigarett inte ska påverka de som uppehåller sig kring eller i de rökfria områdena.

Rökförbud är inget nytt

Rökförbud inom kollektivtrafiken är inget nytt, år 1993 blev det förbjudet att röka ombord på färdmedel inom inrikes kollektivtrafik och inomhus i lokaler och andra utrymmen i anslutning till kollektivtrafik. Skillnaden mellan den gamla tobakslagen och lagen som infördes den 1 juli är att rökrestriktionerna flyttade utomhus.

Produkter som omfattas av lagen

  • Cigaretter
  • Rulltobak
  • Tobak för vattenpipa
  • Andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Örtprodukter för rökning
  • Vattenpipor

Skydda resenärer från skadlig rök

Lagen infördes för att alla ska kunna nyttja kollektivtrafiken utan att besväras av rök. Personer som är överkänsliga mot rök, exempelvis barn och allergiker, ska kunna nyttja kollektivtrafiken utan att bli påverkade av röken. Lagen infördes även för att färre personer ska börja använda tobak och liknande produkter samt för att minska risken och utbredningen av tobak- och rökrelaterad sjukdomar i samhället.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Den som äger eller disponerar över en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Kort sagt, den som har praktisk möjlighet att se till så att bestämmelserna följs.

Enligt bestämmelserna i lagen ska den som ansvarar för rökförbudet tydligt genom skyltning informera om lagen och vid behov ingripa med information och tillsägelse. På alla tidtabeller vid hållplatser runt om i länet finns en rökning förbjuden bild som påvisar rökförbudet.

Om någon trots tillsägelse fortsätter att röka får personen avvisas. Viktigt att komma ihåg är att det enbart är polis och ordningsvakter som har rätt att avlägsna personer. Kommunerna är tillsynsansvariga och är de som ska se till så att den nya lagen efterlevs.

Mer information

Mer information finns på bland annat Folkhälsomyndighetens hemsida och Riksdagen.se.