Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Hantering av personuppgifter

Så behandlas dina personuppgifter av Kalmar länstrafik – en del av Region Kalmar län

När du nyttjar Kalmar länstrafiks tjänster registreras olika personuppgifter om dig. Personuppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till dig och dina resor. Personuppgifterna behövs bland annat för att Kalmar länstrafik ska kunna fullgöra sitt uppdrag att tillhandhålla olika typer av resor. Dina personuppgifter kan exempelvis behandlas för att tillhandahålla färdtjänstresor, sjukresor och allmän kollektivtrafik.

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Kalmar län får behandla dina personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Kalmar läns myndighetsutövning, att Region kalmar län ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse eller att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:

Post: Region Kalmar län, Dataskyddsombud, Box 601, 391 26 Kalmar

E-post: dataskyddsombud@region.se

Frågor och svar