Här kan du skriva till oss

Här kan du skriva till oss angående synpunkter för resor med Kalmar länstrafiks bussar eller tåg i linjetrafik.

I menyn under kan du lämna synpunkter, önskemål, förslag på förbättringsåtgärder med mera på det som rör tidigare resor med Kalmar länstrafik exempelvis linjesträckning, service/bemötande ombord.

Ett ärendenummer visas längst ned på sidan när formuläret har skickats. Spara ärendenumret.

Sjukresa, färdtjänst eller Närtrafik?

Gäller ditt ärende synpunkter på din Serviceresa, sjukresa, färdtjänstresa eller Närtrafik, ska du registrera ditt ärende i ett annat formulär - Klicka här.

Övriga ärenden såsom beställningar, frågor som berör till exempel färdtjänsttillstånd hänvisas till vår kundtjänst på telefon 010-21 21 021. Brådskande kundserviceärenden hänvisas till telefon 010 – 21 21 000.

Vid problem att skicka in formuläret

Testa att skicka in formuläret på nytt om det inte går första gången. Om det inte fungerar rekommenderar vi att du testar en annan webbläsare. Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst om du vid flera tillfällen inte kunnat rapportera in ett ärende.

Telefon: 010 – 21 21 000

Handläggningstid

Handläggningstiden är 30 dagar men givetvis strävar vi efter att hjälpa dig så fort som möjligt. Under semesterperioder kan handläggningstiden bli längre. 

Uppdaterad 11 januari 2021