Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype

Bilfria dagen 2023

Fredagen den 22 september är det den internationella Bilfria dagen. Det firar vi med fritt resande i vår trafik inom hela Kalmar län.

Vi anser att den Bilfria dagen är värd att uppmärksamma lite extra, vi kan alla vara med i omställningen till mer hållbara resval genom att gå, cykla eller åka kollektivt när det är möjligt. Därför erbjuder vi fri kollektivtrafik med Kalmar länstrafik i hela länet den 22 september.

Här kan du resa kostnadsfritt den 22 september

Under dagen är det kostnadsfritt att resa med Kalmar länstrafiks bussar, tåg och båtar inom Kalmar län. För resor som sträcker sig utanför Kalmar län behöver du betala för den delen av resan som sker i annat län.

Kostnadsfria resor den 22 september kl. 00:00 - 23:59 inom Kalmar län:

40 förslag för ökad transporteffektivitet och minskade klimatutsläpp

Svensk Kollektivtrafik har arbetat fram ett 40-punktsprogram med konkreta förslag för att göra Sverige till ett transporteffektivt samhälle. I programmet lyfts förslag på nationell och kommunal nivå som kan underlätta framkomligheten för bussar, förbättra punkligheten i tågtrafiken samt göra det mer attraktivt att arbetspendla med kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken spelar en helt avgörande roll för att göra Sverige mer transporteffektivt. 

Svensk Kollektivtrafik är en bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige.


Frågor & svar


Vad som är bra med kollektivtrafiken