Tillgänglighetsutlåtande Kalmar länstrafiken

Vi på Kalmar länstrafik strävar efter att vår webbplats ska kunna hanteras, förstås och vara tillgänglig för alla.

Tillgänglighet för kalmarlanstrafik.se

Kalmar länstrafik står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kalmarlanstrafik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kalmarlanstrafik.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Innehåll som inte är tillgängligt nog beskrivs nedan.

  • Våra PDF:er på webbplatsen behöver tillgänglighetsanpassas.
  • Vissa bilder saknar alt-text. Det betyder att ingen alternativ beskrivning finns rörande bilden (WCAG A 1.1.1).

Vår ambition är att åtgärda alla ovanstånde problem inom kort och arbetar kontinuerligt med att förbättra och upprätthålla tillgängligheten på vår webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt Wcag 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Leverantör har validerat koden enligt Wcag 2.1 AA samt följt DIGGs checklista för webbriktlinjer. 

Webbplatsen publicerades den 4 april 2019.

Uppdaterad 20 september 2019