Stora störningar på Färdtjänst och Närtrafik

Just nu kan vi inte ta emot några bokningar inom Färdtjänst och Närtrafik i hela Kalmar län på grund av fordonbrist.

Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Hitta på sidan

Hitta på sidan
Kalmar länstrafiks logotyp på gul bakgrund.

Minibussar tas inte tillbaka i trafik i dagsläget

De flesta av de minibussar som togs ur trafik efter explosionen kommer fortsatt att vara avställda. Däremot används enstaka minibussar, av aktuell modell, men körs på andra drivmedel.

Initialt var tanken att de 50 minibussarna som togs ur trafik, efter explosionen i Nybro i söndags, skulle börja användas igen efter att ha besiktigats på nytt. Kalmar länstrafik jobbar fortsatt intensivt med att reda ut vad som orsakade händelsen och innan det är klarlagt har det nu tagits beslut att minibussarna inte ska användas i trafik. Undantag finns för de enstaka minibussar, av aktuellt märke, som kan köra på annat drivmedel.

Som tidigare kommunicerats väntas störningarna i trafiken fortgå under resten av veckan. Det betyder stor påverkan på närtrafik, färdtjänst och sjukresor.

I sitt arbete med att lösa resor till resenärer jobbar Kalmar länstrafik efter en prioriteringsordning där sjukresor, dialyspatienter, akuta färdtjänstresor och skolskjuts till anpassad skolgång går först.

kontakt

Presskontakt

Mattias Ask, trafikdirektör.

Kontakt sker genom kommunikatör Faton Pasho 010-35 75 075.