Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Orsaker till försenade och inställda tåg

Tågtrafiken ställs inför många utmaningar. Här kan du läsa mer om varför tåget ibland ställs in eller blir sent.

Järnvägsspåren i Kalmar län är många och sträcker sig över stora avstånd. Skillnad i kvalité och underhåll av spåren gör att vissa järnvägssträckor är mer känsliga för störningar än andra. Framför allt är järnvägarna som går Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping extra känsliga då bristande underhåll gjort att spåren inte lever upp till samma krav som exempelvis sträckan Kalmar – Nybro – Emmaboda – Växjö.

Kalmar länstrafik jobbar ständigt för att så många tåg som möjligt ska kunna köra som planerat och att vi slipper anordna ersättningsbussar. Det är Trafikverket som ansvarar för underhållet av järnvägen.

Vilka problem kan drabba spåren?

Främst är det solkurvor, träd över spåret, översvämningar och spårhalka (lövhalka) som drabbar tågtrafiken Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping.

Solkurvor

En solkurva är en lokal utknäckning av järnvägsspåret där värme är den utlösande faktorn. När metallen i spåret blir varmt så utvidgas materialet. När metallen inte längre kan expandera fritt så kröks rälsen på grund av tryckkrafterna som uppstår när materialet utvidgas. Detta ger upphov till solkurvor.

Bild som visar hur en solkurva ser ut

Fotograf: Göran Fält, Trafikverket

Solkurvor är allvarliga säkerhetsfel som i värsta fall kan leda till urspårning. Trafikverket väljer som oftast att stoppa trafiken eller tillfälligt sänka hastigheten på spåret om det finns risk för att solkurvor kan uppstå.

 

Nedsatta hastigheter

Vid risk för solkurvor kan Trafikverket besluta att sänka hastigheten på vissa sträckor. Detta för att minska risken för urspårning.

Tågtrafiken mellan Kalmar – Linköping är extra känslig för hastighetssänkningar längs banan. Utrymmet i tidtabellen tillåter inte allt för långa restider mellan vissa stationer eller mötesspår för att det ska vara möjligt att bedriva trafiken. Vid allt för långa restider på vissa sträckor kan tågen inte mötas på rätt ställen vilket gör att det inte är möjligt att köra tågen.

Träd över spåret

Järnvägen som går Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping är på många delar inte trädsäkrad till skillnad mot många andra järnvägar i landet, exempelvis Kalmar – Nybro – Emmaboda – Växjö.

Bristen på trädsäkring gör att träd, buskar och grenar kan falla ner på spåret om det blåser kraftigt eller om det är mycket snö. Träd som faller kan skada järnvägsspåret samtidigt som trädet även blir ett hinder för tågen. Många gånger hinner tåget inte stanna vilket gör att det kör på trädet och skadas eller i värsta fall spårar ut.

Bild på stångådalsbanan med träd i närheten av spåret

Del av Stångådalsbanan

Trafikverket övervakar spåren för att säkerställa att det är säkert att köra tågen. Risken för att det kan finnas träd på spåret efter hårt väder gör att extra säkerhetsmarginaler behöver vidtas på banan vilket i sin tur drabbar trafiken på spåret.

Trafikverket arbetar ständigt med trädsäkring. På deras hemsida finns mer information om pågående arbeten samt planerade åtgärder.

 

Översvämningar

Vid höga flöden i sjöar och vattendrag finns risk för översvämningar på vissa sträckor. Vid höga vattenflöden finns risk för att banvallen, som är en upphöjd del där järnvägsspåret är byggt, försvagas. Detta gör att hastigheten måste sänkas betydligt eller så måste spåret stängas av till dess att banvallen bedöms vara säker.

Spårhalka

Spårhalka, även kallat lövhalka, är främst ett problem under hösten och orsakas av fallande löv och barr som krossas av tågens hjul. Kvar på spåret blir en beläggning som är väldigt hal, särskilt i kombination med fukt och låga temperaturer.

På grund av att stora delar av spåren inte är trädsäkrade så faller löv och barr rakt ner på spåren på hösten. Träd som står längs spåren skapar förutsättningar för mer omfattande problem med spårhalka jämfört med andra järnvägsspår i landet.