Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök
Bild på en bil

Sjukresor med egen bil

Om du reser till och från vårdbesöket med egen bil kan du ansöka om ersättning för en del av resekostnaden i efterhand. Nedan kan du läsa mer.

Resa med egen bil ersätts med 12 kr per mil. Från ersättningen dras en egenavgift på 125 kr per enkel resa. Blanketten "Ansökan om resebidrag vid sjukresa" finns på vårdmottagningen, vilken skickas till oss. 

Sjukreseenheten
Box 54
579 22 Högsby

Frågor om utbetalning av ersättning

Vid frågor om utbetalning av ersättning ring 010–35 75 050. Telefontider måndag – fredag mellan kl. 09:00 – 12:00.

Exempel på sjukresa med egen bil

Från hemmet till vårdbesöket, tur och retur:

  • Avstånd enkel resa är 12 mil.
    Ersättning = 2 x 12 mil à 12 kr = 288 kr.
  • Två egenavgifter à 125 kr = 250 kr.
  • Din reseersättning blir då 38 kr.

Egenavgift och utbetalning

När dina sammanlagda egenavgifter vid sjukresa överstiger 2250 kr under en 12 månadersperiod, räknat från första resdagen, träder högkostnadsskyddet in. Du kommer då inte att betala fler egenavgifter under kvarvarande 12 månadersperioden.

Ersättning under 100 kr utbetalas senast inom ett år. Du kan spara ihop flera blanketter hemma och skicka in dem på samma gång. Parkeringsavgift, vårdavgift, förlorad arbetsinkomst eller kost ersätts inte. 

Om du ofta åker sjukresor med egen bil kan det löna sig att fylla i reseblanketter då även korta resor med egen bil räknas in högkostnadsskyddet.

Utbetalning av ersättning för sjukresa görs en gång i månaden med Swedbanks utbetalningssystem.

Handläggningstid

Vi handlägger ditt ärende så fort som möjligt, men beroende på ärendets karaktär och omfattning kan återkoppling dröja upp till 30 dagar.

Förfallotid

Sjukresan kan inte ersättas om resan gjorts tidigare än innevarande år och ytterligare två år tillbaka i tiden.

Frågor och svar