Det här är en bild på sjuksköterska som skriver journal

Medicinskt utlåtande

Här finns underlag för medicinsk bedömning som är ett viktigt hjälpmedel för att vi ska kunna avgöra hur kundens resa ska ordnas.

Du som vårdgivare lämnar ett medicinskt utlåtande gällande personens behov av sjukresa med specialfordon. Använd blanketten som går att ladda ner längst ned på sidan.

  • Personer som är över 85 år behöver inte ett medicinskt utlåtande för att få resa med ett specialfordon till och från vård eller behandling.

Blanketten skickas per post eller fax till Kalmar länstrafik. Mallen kan också användas som underlag vid muntlig kontakt mellan vårdgivaren och Kalmar länstrafik.

Adress

Kalmar länstrafik
Box 54
579 22 HÖGSBY

Fax: 0491 - 76 12 62

Serviceresor

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 13 februari 2019