Sjukresor

En sjukresa gör du som reser med buss, tåg, servicefordon eller egen bil till en vårdinrättning.

En sjukresa görs för:

  • vård vid sjukdom
  • tandvård
  • barn- och mödravård
  • preventivmedelsrådgivning
  • abort- och steriliseringsrådgivning
  • ledsagares resa för den som inte kan åka ensam (gäller även för sjukt barn under 20 år)
  • anhöriga som gör sjukbesök hos barn under 20 år (ett besök/dag).

Din sjukresa är gratis om du reser med linjelagd trafik. Använd då kupongen som följer med din kallelse tillsammans med legitimation.

Kontantfria sjukresor sedan den 1 januari 2020

Sedan den 1 januari 2020 går det inte längre att betala med kontanter ombord vid sjukresa med specialfordon. Du kan betala för din resan antingen med Reskassa för serviceresor eller med faktura från Region Kalmar län.   

Frågor och svar

Serviceresorbroschyren

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 11 juni 2021