Sjukresor

Sjukresor är resor som görs till/från hem och sjukvården för planerad vård/behandling.

Sjukresor kan delas upp i 3 olika delar:

 1. Sjukresor med allmän kollektivtrafik
 2. Sjukresor i specialfordon
 3. Kombinerad sjukresa i allmän kollektivtrafik och sjukresa i ett specialfordon. (Sjukresan är kostnadsfri om den längsta sträckan görs med allmän kollektivtrafik)

En sjukresa görs för:

 • vård vid sjukdom
 • tandvård
 • barn- och mödravård
 • preventivmedelsrådgivning
 • abort- och steriliseringsrådgivning
 • tillhandahållande av hjälpmedel
 • habilitering och rehabilitering
 • donation av organ
 • ledsagares resa för den som inte kan åka ensam (gäller även för sjukt barn under 20 år)
 • anhöriga som gör sjukbesök hos barn under 20 år (ett besök/dag).

Kostandsfri sjukresa i den allmänna kollektivtrafiken

Din sjukresa är kostnadsfri om du reser med linjelagd trafik. Använd då kupongen som följer med din kallelse tillsammans med legitimation.

Kontantfria sjukresor

 • Sjukresa i linjetrafik - I linjetrafiken kan du inte betala med kontanter. Vid en sjukresa kan du använda biljetten som medföljer vårdkallelsen för att resa till och från vårdbesöket.
 • Sjukresa med specialfordon - Det går inte att betala med kontanter ombord. Du kan betala för din resan antingen med Reskassa för serviceresor eller med faktura från Region Kalmar län.   

Frågor och svar

Serviceresbroschyren

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 11 juni 2021