Man i rullstol som hissas ombord på ett fordon

Det här är färdtjänst

Färdtjänst - för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik

Funktionsnedsättningen kan vara både fysiskt och psykiskt och det måste handla om en varaktig nedsättning, minst tre månader, för att berättigas färdtjänsttillstånd. Färdtjänst är däremot inte en ersättning för egen bil, avsaknad av körkort eller istället för avsaknad av linjelagd kollektivtrafik.

Kontantfritt i färdtjänsten från och med den 1 januari 2020

Från och med den 1 januari går det inte längre att betala med kontanter vid resor med färdtjänst. Det är fortfarande möjligt att betala för resan med 30-dagarsbijett för färdtänst, Reskassa för serviceresor, betalkort ombord och faktura efter den 1 januari.   

Användning av färdtjänst

Du kan använda färdtjänsten för exempelvis resor till arbete eller service så som handel och frisör. Gäller inte för resor till och från sjukvård. Färdtjänsten innebär främst resor i den egna kommunen, där du är folkbokförd. I Kalmar län ingår även resor som sträcker sig 4 mil från kommungränsen in i annan kommun. För längre resor gäller riksfärdtjänst.

Du kan resa dygnet runt men alla resor måste beställas i förväg via vår kundtjänst för Serviceresor.

Individuellt tillstånd

Färdtjänsttillståndet är individuellt och kan se olika ut för olika personer beroende på funktionsnedsättning. Tillstånden formas efter just dina möjligheter.

Du kan ansöka om färdtjänst digitalt, via 1177.se, eller genom att ringa våra färdtjänsthandläggare. 

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Om beslutet gått dig emot finns möjlighet att överklaga detta inom tre veckor efter att du fått beslutet. Om du önskar kan du få hjälp av Kalmar länstrafiks handläggare. 

Frågor och svar

Uppdaterad 30 januari 2019