Ansök färdtjänst och beställ resa

För att ansöka om tillstånd för färdtjänst ringer du till våra färdtjänsthandläggare. 

När vi tagit emot ansökan handläggs ärendet av oss. I vissa fall kan ett medicinskt utlåtande begäras in.

Om du ansöker åt en annan person ska en fullmakt skickas in. God man eller förvaltare ska bifoga en kopia på förordnandet vid första ansökningstillfället eller om ändring sker.

Kontakta våra handläggare:

Helgfria vardagar 08.00-10.00 på 010 - 21 21 021 (menyval 1)

Beställ din resa

För att beställa färdtjänstresor behöver du ett tillstånd. 

Telefonnummer: 010 - 21 21 021, menyval 1.

Telefontid: 08.00-16.30 på vardagar och 08.00-15.00 på helgen.

Om du behöver avbeställa eller få hjälp med en redan tidigare beställd resa utanför ordinarie telefontider ringer du journummer 010 - 21 21 020

Jourtid: 06.00-08.00 och 16.30-22.00 på vardagar, 15.00-22.00 på helgen.

Fullmakt

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 30 januari 2019