Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Hitta på sidan

Hitta på sidan
Förare hjälper en resenär ur ett servicefordon

Ny trafikupphandling avslutad

Totalt är det åtta företag som tilldelats uppdraget att köra Kalmar länstrafiks färdtjänst, sjukresor, resor till anpassad skola och närtrafik för åren 2026-2031.

Värdet på upphandlingen uppgår till cirka 910 miljoner kr under avtalstiden. Avtalen avser nya fordon och entreprenörer som ska köra trafiken. Trafikstart sker 1 januari 2026.

Upphandlingen har fokuserat på att säkerställa ändamålsenliga fordon som kommer att möjliggöra en stabil verksamhet och en god service för kunderna. Upphandlingen har främjat konkurrens och gett förutsättningar för även små och medelstora företag att delta. Samtidigt har miljökraven värnats genom att enbart tillåta 100 procent fossilfria drivmedel i fordonen.

Upphandlingen omfattar 109 fordon där cirka 10 procent kommer drivas på förnyelsebar el och resterande del på HVO100. De trafikföretag som kommer att köra är Bergkvarabuss AB, Buss i väst AB, City Taxi Kronoberg, Flexbuss Sverige AB, Gamleby Taxi och buss AB, Nettotaxi AB, Nilsbuss AB, Växjö Safety Taxi AB.

Till dess avtalen signeras, i slutet på juni, löper en så kallad avtalsspärr. Det är den tid då det är möjligt att överklaga upphandlingsbeslutet.

Mer information

Jesper Zetterström, upphandlingschef, och Mattias Ask, trafikdirektör. Kontakt sker via presschef Daniel Bogefors 010-358 41 55.