Ensam resenär ombord på en regionbuss

Ombord

Det kommer även i framtiden vara möjligt att köpa biljetter ombord på Kalmar länstrafiks fordon - buss och tåg.

På grund av coronapandemin är det just nu inte möjligt att köpa biljetter ombord på våra stora bussar (2 dörrar eller fler). 

Ombord på Krösatågen är det fortsatt möjligt att köpa biljetter ombord.

Här kan du köpa 30-dagarsbiljett och Seniorbiljett:

Hur får jag tag på ett nytt resekort?

Läs mer om det nya resekortet här.

Blippa nytt resekort och biljett i nya appen

Biljetter i den nya appen samt det nya resekortet ska blippas i biljettläsaren vid ombordstigning. Detta kan göras först när framdörrarna på de stora bussarna (2 dörrar eller fler öppnas), undantag är stadsbussarna i Kalmar.

Bild som visar hur du blippar en biljett i appen   Bild som visar hur du blippar ett resekort

Blippa vid mittdörren på stadsbussarna i Kalmar

På stadsbussarna i Kalmar har biljettläsare installerats vid mittdörren. Det innebär att biljetter i den nya appen samt det nya resekortet ska blippas vid ombordstigning. På biljettläsaren kommer det sitta information som visar vilka biljetter som ska blippas.

Vilka biljetter kan jag köpa ombord?

Uppdaterad 14 januari 2021