I den här bilden ser vi skolbarn på skolgård

Skolkort

Är du elev, förälder eller jobbar du på skola? Frågor om skolkort hittar du svar på här.

Skolkort delas ut av respektive skola till dig som är berättigade till det och går i någon av länets grund- eller gymnasieskolor.

Det finns två sorters skolkort - ett som gäller för resor inom en kommun och ett som gäller för resor i hela Kalmar län. Aktuella skolkort är giltiga för hösterminen 2020, skoldagar under perioden 18 augusti - 18 december.

Uppvärdering av skolbiljetter (Skolkort)

Sedan den 17 augusti är det inte längre möjligt att uppvärdera skolbiljetter (skolkort) hos Kalmar länstrafik. Detta med anledning av att vi inför ett nytt biljettsystem.

Barn och ungdomar kan nu köpa Fritidsbiljett hos Kalmar länstrafik. Läs mer om Fritidsbiljetten här.

Frågor och svar

Uppdaterad 18 augusti 2020