Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök
I den här bilden ser vi skolbarn på skolgård

Skolbiljett

Här finns information om hur våra skolbiljetter fungerar.

Skolbiljett delas ut av respektive skola till dig som är berättigad till det och går i någon av länets grund- eller gymnasieskolor. Folkhögskolor kan inte köpa skolbiljetter och hänvisas till ordinarie biljettutbud. 

Det finns fyra sorters skolbiljetter:

  • Inom en kommun, Kommun Flex
  • Inom en kommun, 2 resor per skoldag
  • Inom Kalmar län, Län Flex
  • Inom Kalmar län, 2 resor per skoldag

Skolbiljett Flex

Kommuner och skolor har efterfrågat en flexiblare biljettlösning för elever med växelvis boende när elev endast är beviljad skolskjuts från en av bostadsadresserna.

Från och med läsår 2023/2024 så ersätter Skolbiljett Flex den tidigare skolbiljetten som innehöll 1 resa per skoldag.

Skolbiljet Flex är laddad med 186 resor för läsår 2023/2024 som kan användas under hela läsåret. Resor med Skolbiljett Flex kan endast genomföras under skoldagar.

Giltighet läsår 2023/2024

  • Skolbiljetter för höstterminen 2023 är giltiga under perioden 21 augusti – 21 december.
  • Skolbiljetter för vårterminen 2024 är giltiga under perioden 8 januari – 14 juni.

Generella regler

  • Aktuella skolbiljetter är giltiga skoldagar till och med klockan 23:59.
  • Biljetten gäller inte helgdagar, lovdagar eller för resor till och från lovskola.
  • Skolbiljetten är personlig och får inte lånas ut.

Skolelever får ett resekort under skoltiden

Sedan höstterminen 2020 får skolelever ett resekort som ska behållas under hela skoltiden för resor till och från skolan. Det innebär att elever som redan har ett resekort sedan tidigare inte får ett nytt resekort vid starten av ett läsår. Elever ska spara sitt resekort under hela skolgången.

För att skolbiljetten ska vara giltig behöver du skriva ditt för- och efternamn, skola och klass på kortets baksida. Inför nytt läsår, suddar du bort tidigare klass/skola och skriver ny klass och eventuell ny skola på kortets baksida.

Om ett resekort går sönder eller tappas bort ska eleven eller vårdnadshavaren kontakta sin skola.

Tidigare har det varje år skickats ut och slängts stora mängder plastkort vid start och slut på ett läsår. För att minska belastningen på miljön och för att spara på resurser är det viktigt att återanvända resekorten så länge som möjligt. Att enbart använda ett resekort per läsår går inte i linje med Region Kalmar läns och Kommunernas miljömål.

Uppvärdering av skolbiljetter

Sedan den augusti 2020 är det inte längre möjligt att uppvärdera skolbiljetter hos Kalmar länstrafik. Barn och ungdomar kan nu köpa Fritidsbiljett hos Kalmar länstrafik för resor på fritiden. Läs mer om Fritidsbiljetten här.

Frågor och svar