I den här bilden ser vi skolbarn på skolgård

Skolbiljett

Här finns information om hur våra skolbiljetter fungerar.

Skolbiljett delas ut av respektive skola till dig som är berättigad till det och går i någon av länets grund- gymnasie- eller folkhögskolor (högst gymnasienivå).

Det finns fyra sorters skolbiljetter:

  • Inom en kommun, 1 resa per skoldag
  • Inom en kommun, 2 resor per skoldag
  • Inom Kalmar län, 1 resa per skoldag
  • Inom Kalmar län, 2 resor per skoldag

Giltighet

  • Aktuella skolbiljetter är giltiga skoldagar till och med klockan 23:59.
  • Biljetten gäller inte helgdagar, lovdagar eller för resor till och från lovskola.
  • Skolbiljetten är personlig och får inte lånas ut.
  • Skolbiljetter för höstterminen 2022 är giltiga under perioden 22 augusti – 22 december.
  • Skolbiljetter för vårterminen 2023 är giltiga under perioden 9 januari – 16 juni.

Skolelever får ett resekort under skoltiden för att spara på miljön

Sedan höstterminen 2020 får skolelever ett resekort som ska behållas under hela skoltiden för resor till/från skolan. Det innebär att elever som redan har ett resekort sedan tidigare inte får ett nytt resekort vid starten av ett läsår. Elever ska spara sitt resekort under hela skolgången.

För att skolbiljetten ska vara giltig behöver du skriva ditt för- och efternamn, skola och klass på kortets baksida. Inför nytt läsår, suddar du bort tidigare klass/skola och skriver ny klass och eventuell ny skola på kortets baksida.

Om ett resekort går sönder eller tappas bort ska eleven eller vårdnadshavaren kontakta sin skola.

Tidigare har det varje år skickats ut och slängts stora mängder plastkort vid start och slut på ett läsår. För att minska belastningen på miljön och för att spara på resurser är det viktigt att återanvända resekorten så länge som möjligt. Att enbart använda ett resekort per läsår går inte i linje med Region Kalmar läns och Kommunernas miljömål.

Uppvärdering av skolbiljetter

Sedan den 17 augusti 2020 är det inte längre möjligt att uppvärdera skolbiljetter hos Kalmar länstrafik. Detta med anledning av att vi infört ett nytt biljettsystem.

Barn och ungdomar kan nu köpa Fritidsbiljett hos Kalmar länstrafik. Läs mer om Fritidsbiljetten här.

Frågor och svar

Uppdaterad 9 februari 2022