Seniorer som intar bussen med stil

Seniorbiljett

Förmånligt sätt att resa för dig som fyllt 65 år!

Seniorbiljett är en 30-dagarsbiljett som kan köpas av dig som är minst 65 år eller får sjukersättning från Försäkringskassan. Med seniorbiljetten reser du obegränsat i hela Kalmar län under 30 dagar, mellan klockan 09.00-15.00 och 18.00-00.00. Även eventuella byten måste ske mellan dessa tidsintervaller.

 • Du behöver börja använda Seniorbiljetten inom 30 dagar efter inköp.
 • Seniorbiljetten gäller för resa med tåg och buss  i hela Kalmar län men inte i Skärgårdstrafiken och serviceresor.
 • Vid Närtrafiksresa med Seniorbiljetten behöver du kunna uppvisa aktiveringskvitto.
 • Seniorbiljetten går att låna ut (till en annan resenär som uppfyller kraven för att nyttja seniorbiljetten) men kan inte användas av flera resenärer samtidigt.
 • Åker du tåg på sträckan Kalmar - Nybro - Emmaboda måste du skriva ut ett biljettkvitto i biljettautomaten eller hos våra försäljningsställen. Resekortet tillsammans med aktiveringskvitto gäller som färdbevis.
 • Du får ta med dig två barn under 7 år gratis.

Köp Seniorbiljett över telefon

Kalmar länstrafik har med anledning av de stängda framdörrarna på länets stora bussar tagit fram ett nytt sätt att köpa Seniorbiljetten.

Du kan nu ringa in till Kalmar länstrafiks kundtjänst för att beställa en Seniorbiljett. Biljetten placeras på ett resekort som skickas hem per post, betalning sker via fakturan som följer med i brevet.

Kundtjänst: 010 - 21 21 000

Öppettider: helgfria vardagar kl. 07:00-22:00, lördagar och söndagar kl. 08:00-22:00.

Om du sedan vill förnya din Seniorbiljett måste du göra en ny beställning per telefon. Tänk på att ringa några dagar innan giltigheten på din gamla biljett går ut. Det tar cirka 3 arbetsdagar för brevet att nå dig.

Här köper du 30-dagars Seniorbiljett

 • Ombord på buss och Kustpilen, betala med bankkort.
 • Hos våra fasta försäljningsställen, betala med bankkort eller kontanter. 
 • Via telefon till Kalmar länstrafiks kundtjänst.

Vid köp och användning behöver du kunna visa upp fotolegitimation. Du med sjukersättning behöver kunna intyga att du erhåller ersättning från Försäkringskassan genom ett särskilt plastkort du ansöker om att få av Kalmar länstrafik.

För dig med sjukersättning

Så här gör du med sjukersättning:

 1. Du som har sjukersättning och är folkbokförd i Kalmar län, skickar in det intyg som visar att Försäkringskassan betalar ut sjukersättning till dig - Intyg för förmånstagare. Uppge namn, personnummer och adress och märk kuvertet med ”Seniorperiod”.
  Skicka till:
  Kalmar länstrafik
  Box 54
  579 22 Högsby

 2. Tillbaka får du ett plastkort från oss där ditt namn och personnummer står tryckt på baksidan av kortet. Vi skickar även med ett brev som beskriver hur kortet ska användas. 

 3. Din Seniorbiljett köper du ombord på bussen, Kustpilen eller på något av våra fasta försäljningsställen. I samband med köp visar du upp plastkortet som intygar sjukersättning tillsammans med foto-legitimation.
  Observera att du inte kan köpa din seniorperiod innan du fått plastkortet hemskickat av oss.

 4. Vid ombordstigning/visering samt vid eventuell biljettkontroll visar du fortsättningsvis upp ditt resekort laddat med Seniorbiljetten, plastkort som intygar sjukersättning samt fotolegitimation. Frågor och svar

Uppdaterad 21 februari 2019