Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök
En förare leder en resenär från fordonet

Det här är färdtjänst

Färdtjänst är för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik.

Du måste ha ett tillstånd för att resa med färdtjänst

Funktionsnedsättningen kan vara både fysisk och psykisk. Din funktionsnedsättning måste vara varaktig i minst tre månader. Färdtjänsttillståndet är individuellt och kan se olika ut beroende på funktionsnedsättning. Tillståndet är alltid tidsbegränsat och när ditt tillstånd går ut måste du ansöka på nytt.

Behöver någon föra din talan ska en fullmakt bifogas med ansökan.

Färdtjänst är inte en ersättning för avsaknad av egen bil, körkort eller allmän kollektivtrafik. Du kan läsa mer i vår serviceresebroschyr.

Vad händer när tillståndet gått ut?

När giltighetstiden för tillståndet gått ut behöver du göra en ny ansökan. Du ansvarar själv för att ansöka om ett nytt tillstånd.

Användning av färdtjänst

När du har blivit beviljad ett tillstånd för färdtjänst kan du använda tjänsten för exempelvis resor till arbete, inköp och frisör. 

  • Färdtjänsten innebär främst resor i den egna kommunen, där du är folkbokförd.
  • Du kan även använda färdtjänsten för resor som sträcker sig högst 40 kilomter från kommungränsen in i annan kommun. För längre resor hänvisas du till riksfärdtjänst.
  • Färdtjänst gäller inte för resor till och från sjukvård och tandvård.

Du kan resa dygnet runt men alla resor måste beställas i förväg via vår kundtjänst för Serviceresor.

Digitalt möte med handläggare

Via ett digitalt möte kan du chatta eller prata med en handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst. Under mötet kan du få svar på frågor gällande färdtjänst och riksfärdtjänst, information om hur du ansöker om ett tillstånd, hur handläggningen går till med mera.

Beställ din resa

Du kan resa dygnet runt men alla resor måste beställas i förväg via vår kundtjänst. 

Telefonnummer: 010 - 35 75 050.

Telefontid: 08:00-16:30 på vardagar och 08:00-15:00 på helger.

Vi ser helst att färdtjänstbokning sker vardagen innan avresa. Resan kan dock beställas fram till en timme innan avresa. Vid beställning samma dag som önskad resa och där samordning inte kan ske tillkommer en utökad kostnad (kostnad för resa 1 zon med linjetrafik).

Utanför ordinarie telefontider

Om du behöver avbeställa eller få hjälp med en beställd resa utanför ordinarie telefontider ringer du journummer 010 - 35 75 060.

Jourtid: Vardagar kl. 06:30-08:00 och 16:30-22:00 på vardagar. Helger kl. 15:00-22:00.

Giltigt färdtjänsttillstånd ger fria resor i linjetrafiken

Med ett giltigt färdtjänsttillstånd reser du kostnadsfritt i Kalmar länstrafiks linjelagda kollektivtrafik i Kalmar län. Detta gäller mot uppvisande av ett färdtjänstkort tillsammans med fotolegitimation. Den kostnadsfria resan gäller även för din medresenär.

  • Du behöver inte visa upp något färdtjänstkort för att resa med färdtjänst när du har ett giltigt tillstånd.

Färdtjänstkort skickas ut vid behov

Kalmar länstrafik skickar ut färdtjänstkort till personer som uppger att de har behov av att kunna resa i den linjelagda kollektivtrafiken. Om du inte har behov av eller möjlighet att resa i den linjelagda kollektivtrafiken så kommer du inte heller få ett färdtjänstkort. Om du har ett giltigt färdtjänsttillstånd så kan du när som helst kontakta Kalmar länstrafik för att få ett färdtjänstkort hemskickat.

Kostnadsfria resor med färdtjänsttillstånd gäller inte:

  • På SJ-tåg Kalmar - Nybro - Emmaboda
  • I Skärgårdstrafiken i Västerviks och Oskarshamns kommun.
  • På cykelfärjan Dessi som trafikerar Kalmar - Färjestaden på sommarhalvåret.

Resa i annan kommun med färdtjänst

Resa i annan kommun (RIAK) innebär att personer med giltigt färdtjänsttillstånd kan resa med färdtjänst inom en annan kommun än folkbokföringskommunen. Resan kan enbart ske inom den andra kommunen och inte mellan två olika kommuner. Om du korsar en kommungräns räknas resan som en riksfärdtjänstresa. RIAK kan ske inom samtliga kommuner i Sverige.

Krav för möjliggörande av RIAK är tillfälliga vistelser på grund av studier, ferie eller liknande och kan beviljas för en maximal tid av 3 månader. Antalet resor begränsas till 4 stycken enkelresor per vecka, individuella avvikelser kan förekomma. Egenavgift är samma som för vanlig färdtjänst.

Bokningsregler för RIAK är densamma som för vanlig färdtjänst inom folkbokföringskommunen, det innebär att vi önskar få in din bokning senast vardagen före avresa.

Exempel på RIAK:

Din folkbokföringskommun är Högsby men du är på tillfälligt besök i Mörbylånga kommun. Du kan därmed boka upp till 4 resor med färdtjänst inom Mörbylånga kommun per vecka. Samma regler gäller för samtliga kommuner i Sverige. 

Vill du veta mer?

Du är välkommen att ringa vår kundtjänst, 010 - 35 75 050, för mer information om resa i annan kommun.

Kontantfritt i färdtjänsten

Färdtjänsten är kontantfri. Det är möjligt att betala för resan med 30-dagarsbiljett för färdtjänst, Reskassa för serviceresor, betalkort ombord eller faktura.

Frågor och svar

Serviceresebroschyr