Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Tågvärd

Tågvärdar servar och hjälper resenärerna ombord på tåget.

Som tågvärd ansvarar du för att se till så att alla resenärer känner sig sedda och väl omhändertagna i alla lägen. Arbetet innefattar också kontroll av giltiga biljetter för resan samt trafikinformation till resenärer och bistå med hjälp och service.

Du ansvarar för säkerhet, service och information ombord. Som tågvärd kan du också ansvara för att dörrarna stängs säkert och i rätt tid i samband med på- och avstigning vid plattform.

För att passa som tågvärd måste du vara en trygg person, ha en god servicekänsla, ha kunskaper inom konflikthantering, säkerhet, brandskydd och första hjälpen.

Hur du kan bli en tågvärd

Du behöver inga förkunskaper för att bli tågvärd utan utbildningen får du i början av din anställning. Utbildningen är generellt några veckor långt, där teori och praktik ingår.

För vidareutbildningar som tågvärd finns även avgångssignalerare och instruktör, vilket innebär bland annat att du får ännu mer ansvarsfulla arbetsuppgifter.

Arbetsgivare för tågvärdar i Kalmar län

 

Tågtrafik i Kalmar län

Tågtrafik finns i stora delar av Sverige och är ett tryggt, klimatsmart och bekvämt färdsätt. I Kalmar län finns tre tågbanor för passagerartrafik som binder ihop länet och länets kommuner med resten av Sverige.

Kust-till-Kust banan

Järnväg som går från Kalmar & Karlskrona till Göteborg. På banan kör Krösatåg, Öresundståg och SJ regionaltåg.

Stångådalsbanan

Järnväg som går mellan Kalmar – Linköping med stopp i respektive kommunhuvudort på vägen. På banan kör Krösatågen.

Tjustbanan

Järnväg som går mellan Västervik – Linköping med stopp i flera orter längs vägen. På banan kör Kröstatågen.