Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Lokförare

Lokförare har ett ansvarsfullt arbete och ser till så att tågen framförs säkert på järnvägarna.

Lokförare kör olika typer av tåg, med passagerare eller gods och ibland ingår även växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna. Som lokförare ansvarar du för att tåget körs mjukt, säkert och i rätt hastighet. Lokföraren arbetar ensam i loket och har kontakt med tågmästare och trafikledning via radio.

För att passa som lokförare bör du vara serviceinriktad, ha ett säkerhetstänk och kunna fatta kloka beslut i oväntade situationer. Det är också en fördel om du är intresserad av teknik.

Tillsammans med övrig tågpersonal, har lokföraren ansvar för säkerheten ombord på tåget. Under resorna måste man vara uppmärksam på oväntade och plötsliga situationer, till exempel om djur och människor befinner sig på spåret. Till sin hjälp har lokförarna ett automatiskt tågkontrollsystem som larmar om det finns hinder på spåret.

Före avresa gör lokföraren klart loket. All teknisk utrustning slås på och bromsarna ställs in. Lokföraren informerar sig om eventuella reparationer och hastighetsändringar längs banan. Informationen för lokföraren vidare till övrig tågpersonal innan avfärd.

Hur du kan bli en lokförare

För att bli lokförare krävs en yrkesutbildning. Utbildningen är på ca 1 år och ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs som lokförare. Yrkesutbildningen har oftast både teoretiska och praktiska inslag.

Utbildningar

Det finns många olika aktörer som erbjuder lokförarutbildningar, allt från yrkeshögskolor, kommuner och privata företag. Nedan finns ett urval:

Arbetsgivare för lokförare i Kalmar län

 

Tågtrafik i Kalmar län

Tågtrafik finns i stora delar av Sverige och är ett tryggt, klimatsmart och bekvämt färdsätt. I Kalmar län finns tre tågbanor för passagerartrafik som binder ihop länet och länets kommuner med resten av Sverige.

Kust-till-Kust banan

Järnväg som går från Kalmar & Karlskrona till Göteborg. På banan kör Krösatåg, Öresundståg och SJ regionaltåg.

Stångådalsbanan

Järnväg som går mellan Kalmar – Linköping med stopp i respektive kommunhuvudort på vägen. På banan kör Krösatågen.

Tjustbanan

Järnväg som går mellan Västervik – Linköping med stopp i flera orter längs vägen. På banan kör Kröstatågen.