Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Cirkatider och reglerhållplatser

Det finns två olika sorters avgångstider i våra tidtabeller, cirkatider och reglerhållplatser. Nedan kan du läsa mer om dessa.

Cirkatider (Ca tider)

Är beräknade avgångstider som kan variera 1-5 minuter före eller efter angiven tid. Ca-tider finns då Kalmar länstrafik inte har möjlighet att påverka bland annat trafikrytmen och trafikmängden.

Reglerhållplatser

Är hållplatser som är strategiskt placerade längs med bussens linjesträckning. Dessa hållplatser finns till för att säkerställa att bussen inte ska gå före tidtabellen. Avgångstider från reglerhållplatser måste följas och bussen får inte avgå tidigt från dessa hållplatser. Ankommer bussen tidigt till en reglerhållplats så ska den invänta rätt tid innan avgång.

Cirkatider och reglerhållplatser i tidtabellen

I tabellen nedan kan du se hur du hittar cirkatider och reglerhållplatser i våra appar, tidtabeller och i reseplanerare.

Var

Cirkatid

Reglerhållplats

Appen Kalmar länstrafik Ca-tider saknas, vi jobbar för att utveckla funktionen Reglerhållplatser saknas, vi jobbar för att utveckla funktionen
Reseplaneraren på kalmarlanstrafik.se Tider med ca framför tiden Tider med fet text
Appen Företag Kalmar länstrafik Tider med kursiv stil Tider med fet text
Tryckta tidtabeller   Tider med fet text