Ansök om återbetalning/reklamation eller förseningsersättning

Det finns två olika formulär. Ett för att ansöka om återbetalning/reklamation och ett för att ansöka om förseningsersättning. För att fylla i formuläret klickar du på respektive knapp här nedanför.

Vår handläggningstid kan vara upp mot 30 dagar men givetvis strävar vi efter att hjälpa dig så fort som möjligt. Under semesterperioden kan handläggningstiden bli något längre.


Återbetalning/reklamation

Här ansöker du om återbetalning av olika biljetter för resor med Kalmar länstrafik, Kustpilen och inom Sydtaxan (exempelvis Öresundståg). Det är även möjligt att ansöka om återbetalning/reklamation av biljetter, reskassa m.m.

OBS gäller ärendet en försenad/inställd tur ska du ansöka via formuläret för Förseningsersättning som du hittar längre ned på sidan.


Förseningsersättning

Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad till slutdestinationen eller om den blir helt inställd.

Förseningsersättningen omfattar resor i linjetrafik (tåg och buss) samt Närtrafik. Den gäller däremot inte för en sjukresa, färdtjänst eller riksfärdtjänst.

Frågor och svar förseningsersättning