Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök
Bild som föreställer Kalmar länstrafiks zonkarta

Zonsystem

Priset på våra biljetter utgår från zonsystemet som finns i Kalmar län.

Kalmar län är uppdelat i 85 zoner. Priset på din biljett utgår från hur många zoner du reser inom eller mellan. Prissättningen med zoner tillämpas även för färdtjänst och Närtrafik.

Enkelbiljett och 24-timmarsbiljett

Enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter kan köpas för resor inom hela Kalmar län. Priset på biljetterna är uppdelade mellan 1 – 10 zoner. Köper du en biljett som sträcker sig över 10 zoner eller fler innebär det att du kan resa över hela Kalmar län under giltighetstiden för biljetten.

Flexbiljett, 30-dagarsbiljett och 365-dagarsbiljett

Flexbiljett, 30-dagarsbiljett och 365-dagarsbiljett kan köpas för resor inom hela Kalmar län. Priset på biljetterna är uppdelade mellan 1 – 5 zoner. Köper du en biljett som sträcker sig över 5 eller fler zoner så innebär det att du kan resa över hela Kalmar län under giltighetstiden för biljetten.

Biljettpriset beräknas automatiskt i vår app

När du söker en resa i appen Kalmar länstrafik räknas biljettpriset ut automatiskt baserat på resesökningen.

Mindre uppdatering av zonkartan den 1 oktober 2023

Uppdatering har gjorts för zoner som varit placerade utanför Kalmar län. På tidigare kartor har två zoner funnits i Jönköpings län, 79 & 77, och ytterligare två zoner i Kronobergs län, 49 & 47.

Dessa zoner är borttagna i den nya zonkartan som gäller från den 1 oktober 2023. Förändringen påverkar inte några resenärer, varken i Kalmar län eller i de andra länen. Sedan Kalmar länstrafik lanserade nuvarande biljettsystem, år 2020, har de fyra borttagna zonerna inte använts.