Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype

Res hållbart med oss

Vi är inte alltid det smidigaste alternativet för dig, vi vet att det många gånger är bekvämare att ta bilen. Men varje resa du gör med kollektivtrafiken räknas för den framtida miljön, klimatet och faktiskt din egen hälsa.

Det har visat sig att en kollektivtrafikresenär cyklar dubbelt så mycket och går 3 gånger så långt som en bilist. Tack för att du reser hållbart med oss, så ofta du kan. Varje resa räknas!

Vad som är bra med kollektivtrafiken


40 förslag för ökad transporteffektivitet och minskade klimatutsläpp

Svensk Kollektivtrafik har arbetat fram ett 40-punktsprogram med konkreta förslag för att göra Sverige till ett transporteffektivt samhälle. I programmet lyfts förslag på nationell och kommunal nivå som kan underlätta framkomligheten för bussar, förbättra punkligheten i tågtrafiken samt göra det mer attraktivt att arbetspendla med kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken spelar en helt avgörande roll för att göra Sverige mer transporteffektivt. 

Svensk Kollektivtrafik är en bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige.