Bild på passagerare som går av på ett Öresundståg

Tillgänglighet i våra fordon

Alla våra fordon är tillgänglighetsanpassade för dig som exempelvis sitter i rullstol.

Anmäl gärna din resa i förväg om du behöver extra hjälp vid på- och avstigning. Vår kundtjänst förbereder då föraren på att exempelvis liften ska användas vid en viss hållplats. Skulle det uppstå platsbrist eller andra bekymmer längs vägen finns det tid att ordna förstärkning. På så vis kan vi genomföra din resa på bästa tänkbara sätt.

Vår kundtjänst når du på telefonnummer 010 - 21 21 000.

Uppdaterad 21 juli 2020