Resekort Sydtaxa

Att resa över länsgräns

Biljettutbud, regler och giltigheter kan skilja en del mellan Kalmar län och övriga län.

Sydtaxan

Sydtaxan är ett samarbete mellan länen i södra Sverige (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne). Du kan resa över länsgränserna med samma kort och gemensamma produkter, priser och resevillkor.

Gemensamma biljetter inom Sydtaxan

Inom sydlänen har vi kommit överens om ett gemensamt biljettutbud: enkelbiljett, reskassa, resperiod och Duo/Familj-biljett. Dessa går att köpa på våra fasta försäljningsställen i Emmaboda, Högsby, Kalmar, Nybro och Vimmerby. De går även att köpa i Sydtaxeautomaterna som finns placerade i Emmaboda, Kalmar och Nybro samt ombord på bussar som kör trafik över länsgräns.
I Sydtaxeautomaterna kan du köpa din biljett tidigast tre timmar före avgång.

Glöm inte att skriva ut ett inspektionskvitto på något av ovan nämnda, fasta försäljningsställen eller i Sydtaxeautomaten när du aktiverat din resperiod. På kvittot står aktiveringsdag för resperioden. Resekortet Sydtaxa och inspektionskvittot räknas tillsammans som ett giltigt färdbevis.

Förändringar från och med den 15 december

Förändringar vid resor till Skåne, Danmark och Blekinge från 15 december 2019

Den 15 december 2019 påbörjar vi arbetet för att anpassa oss till de nya biljettsystemen som snart tas i bruk inom länen i södra Sverige. Det första vi gör är att påbörja förändringen av reskassan och Duo/Familj-biljetten.

Kalmar länstrafik har tre sorters reskassa:

 • Reskassa för allmän kollektivtrafik inom Kalmar län.
 • Reskassa inom Sydtaxan – ett samarbete mellan länstrafiken i Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Halland, Blekinge och Skåne.
 • Reskassa för serviceresor inom Kalmar län.

Vad kommer att förändras och när?

 • Reskassa kan inte användas mellan Kalmar län och Skåne (ej heller Danmark) från och med den 15 december 2019. Det går däremot bra att köpa samma biljett i andra försäljningskanaler, dock utan rabatt.
 • Jojo-kortet kommer inte fungera från och med den 15 december. Kontakta Skånetrafiken om du har frågor om Jojo-kortet.
 • Reskassa Sydtaxa kan användas som vanligt fram till juni 2020 mellan Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län och Hallands län.
 • Reskassa kan användas mellan Kalmar län och Blekinge län till och med juni 2020, dock utan rabatt på biljettpriset.
 • Reskassa inom Kalmar län kan användas som vanligt fram till juni 2020. Detta gäller även på Kustpilentågen till/från Östergötlands län.

Duo/Familj-biljett

Från och med den 15 december kommer det bli förändringar på Dou/Familj-biljetten.

 • Duo/Familj-biljetten kommer fortsatt kunna användas till/från Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län och inom Kalmar län.
 • Duo/Familj-biljetten kan ej användas för resor till/från Danmark.
 • Duo/Familj-biljetten kan köpas för resor till Blekinge och Skåne.

Resplusbiljett

Med en Resplusbiljett samlar du hela resan på en och samma biljett, oavsett hur eller med vilket länstrafikbolag du reser. I Resplusbiljetten ingår också en "komma fram-garanti", vilket innebär att trafikföretagen tar ett gemensamt ansvar för att se till att du kommer fram till slutmålet för din resa. Du köper din Resplusbiljett här

Kontantfritt i Kronoberg den 15 december

Från och med den 15 december blir det kontantfritt i Kronobergs kollektivtrafik. Det kommer därmed inte vara möjligt att betala med kontanter ombord på Kronobergs länstrafiks bussar.

Frågor och svar

Uppdaterad 12 februari 2019