Lär dig hållplatsspråket!

Kommunikation viktig. Ett ögonkast, en vinkning eller ett steg framåt så motparten förstår. Det är precis likadant för dig som väntar på bussen vid en hållplats

Alldeles för ofta blir det missförstånd mellan väntande resenärer och föraren i bussen. Ibland stannar bussen helt i onödan och ibland kör bussen bara förbi. Så vill vi ju inte ha det. Men det handlar nästan alltid om bristande kommunikation mellan förare och väntande resenärer.

För att inte föraren ska missförstå dig vid hållplatsen är det jätteviktigt att du tydligt visar att du vill följa med bussen. Det underlättar för föraren om du även signalerar de gånger du inte vill följa med.

Speciellt viktigt är det att synas under den mörka årstiden. Då är det bra med en reflex, en lampa eller en viftande mobiltelefon: Det vill säga något med ljus som rör på sig i mörkret.

På utvalda hållplatser har vi även hållplatslampor och reflexer som du tänder eller snurrar på för att hjälpa föraren.

Frågor och svar

Uppdaterad 12 februari 2019