Flera cyklar som är parkerade vid ett cykelställ framför Nybro station

Ta med cykel ombord

Här finns information om vad som gäller för cykel, elcykel, elsparkcykel med mera ombord på kollektivtrafiken.

Tänk på att det är föraren och personalen ombord som bestämmer om det finns plats för dig och din cykel. Personalen tar främst hänsyn till säkerheten ombord och så att alla kan resa säkert utan risk för trängsel. Är cykelplatserna upptagna på bussen/tåget behöver du vänta på nästa avgång.

För att undvika trängsel önskar vi att du enbart tar med dig en cykel om du inte har något annat alternativ.

Det här gäller för dig som vill ta med dig din cykel på resan. 

 • Det går inte att boka plats för cykel.
 • För att få ta med en cykel behöver du köpa cykeltillägg.

På tåget

Personalen ansvarar för säkerheten ombord och avgör om det finns plats för dig och din cykel. Är cykelplatserna upptagna behöver du vänta på nästa tåg. 

Kom ihåg - cyklar delar utrymmet ombord med till exempel rullstolar, andra hjälpmedel och barnvagnar. 

 • På Krösatågen mellan Kalmar - Linköping och Västervik - Linköping får du inte ta med dig standardcykel (tvåhjuliga) eller liknande ombord.
 • På Krösatågen mellan Kalmar - Emmaboda och Emmaboda - Karlskrona ryms det som mest sex cyklar, rullstolar, barnvagnar eller liknande per tågsätt.
 • På Öresundståg får du ta med cykel i mån av plats, de placeras i den låga tågvagnen med cykelsymbol utanpå. Det ryms som mest sex cyklar, rullstolar, barnvagnar eller liknande per tågsätt. 1 cykel per resenär i mån av plats.
 • I mån av plats får du ta med dig segway/elscooter/elsparkcykel/kickbike på Öresundstågen och Krösatågen. Undantag gäller för Krösatågen som går mellan Kalmar - Linköping och Västervik - Linköping.
 • I mån av plats får du ta med en tandemcykel per person på Öresundståg (inte på Krösatåg av säkerhetsskäl). För tandemcykel betalar du två cykeltillägg.
 • Du får inte ta med dig cykel på ersättningsbussar.
 • Hopfällbar cykel, elsparkcykel, elscooter, kickbike eller liknande räknas som handbagage om de är maximalt hopfällda under resan. Dessa ska förvaras i utrymme avsett för bagage.
 • Varucykel, trehjulig vuxencykel och cykelkärror är inte möjliga att ta med ombord.

På regionbussen

Föraren ansvarar för säkerheten ombord och avgör om det finns plats för dig och din cykel. Är cykelplatserna upptagna behöver du vänta på nästa buss.

 • Bussarna kan ta med standardcyklar (tvåhjuliga) i mån av plats. Elcyklar kan inte tas med eftersom de är för tunga för att hängas på bussarnas cykelhållare.
 • Bussarna har plats för upp till fyra standardcyklar.
 • Tänk på att du måste kunna hänga upp din cykel själv eftersom föraren inte har möjlighet att hjälpa till.
 • Du kan inte ta med dig cykel på linje 500 som går mellan Kalmar - Karlskrona. 
 • Du får inte ta med dig cykel på ersättningsbussar.
 • Hopfällbar cykel, elsparkcykel, elscooter, kickbike eller liknande räknas som handbagage om de är maximalt hopfällda under resan. Dessa ska förvaras i utrymme avsett för bagage.

På stadsbussen

 • Ingen standardcykel eller likande kan tas med.
 • Hopfällbar cykel, elsparkcykel, elscooter, kickbike eller liknande räknas som handbagage om de är maximalt hopfällda under resan.

Närtrafiken och serviceresor (färdtjänst & sjukresor)

 • Ingen cykel kan tas med.
 • Hopfällbar cykel, elsparkcykel, kickbike eller liknande räknas som handbagage och får tas med i mån av plats om de är maximalt hopfällda under resan.
Uppdaterad 22 juni 2021