En bussförare som välkomnar en resenär

Reskassa inom Kalmar län

Reskassa ger ca 20 procent lägre pris på enkelbiljetter och erbjuds för resor både med buss, tåg och serviceresor.

Reskassa ger dig ca 20 procent lägre pris på enkelbiljetter och laddas på i förväg. Du kan ladda reskassan med jämna hundratal kronor. Det minsta beloppet du kan ladda med är 100 kronor och som mest 3000 kronor. 

Reskassa på bussar och tåg

Reskassan köps och laddas på resekortet.

Här köper du reskassa

Du kan köpa reskassa ombord på bussen eller Kustpilen, hos våra fasta försäljningsställen, i biljettautomaten eller hos något av våra reskasseombud. 

Så här använder du reskassan

 • Säg till föraren eller tågvärden att du vill betala din enkelbiljett med reskassa om du köper din biljett ombord. I biljettautomaten väljer du att betala med reskassa. 
 • Det förladdade reskassebeloppet kan du använda för att betala flera resenärers biljett och genom att betala Duo/familj-biljetten med reskassa ges du ett ännu lägre pris. 
 • Reskassan kan användas ombord på Kalmar länstrafiks bussar och Kustpilen-tåg men inte på Krösatåg och Öresundståg. Däremot kan du köpa din biljett med hjälp av reskassa i förväg och nyttja ombord i alla trafikslag.
 • Biljetten läggs på resekortet och, om du önskar, får du ett kvitto på köpet. Var uppmärksam på att kvittot inte gäller som biljett och vill du ha en pappersbiljett för eventuellt byte får du det av föraren.
 • Uppgift om ditt saldo på reskassan står på biljetten, så att du kan se hur mycket pengar du har kvar.
 • Har du flera resekort med liten summa reskassa kvar på varje kan du vid ett av våra fasta försäljningsställen överföra alla summor till ett kort.

Reskassa i närtrafik och serviceresor

Reskassa för serviceresor och närtrafik skiljer sig delvis från reskassa som används på bussar och tåg. 

Här köper du reskassa

 1. Sätt in valfritt belopp mellan 100 kronor och 3000 kronor på bankgiro 818 - 7437 (endast jämna hundratal). Reskassan får inte överskrida 3000 kronor totalt. 
 2. Ange ditt personnummer som OCR-referens. Tio siffror i följd.
 3. Beloppet registreras på din Reskassa inom 3 bankdagar. 

Så här använder du reskassan

 • Be att få betala resan med reskassa i samband med din bokning hos vår kundtjänst.
 • Ring vår kundtjänst för serviceresor på 010 - 21 21 021 för att få veta saldot på din reskassa. 
 • Reskassan för serviceresor och Närtrafik är personlig.
 • Vid dödsfall återbetalas reskassan utan administrativ avgift. Men om man vid andra fall vill ha tillbaka reskassan tas en administrativ avgift ut på 50 kronor.
Uppdaterad 13 februari 2019