En detaljbild på hur en Quickomat ser ut

Quickomat

Du kan köpa de flesta av Kalmar länstrafiks biljetter i någon av våra gröna biljettautomater, så kallade Quickomater.

Quickomaterna avvecklas

Sista dag att köpa biljett från Quickomaterna är den 30 september 2020. Från och med den 1 oktober går det inte längre att använda dessa automater.

Nya biljettautomater är på ingång och beräknas vara färdiginstallerade under oktober månad. Här kan du läsa mer om de nya biljettautomaterna.  

Reskassa och resperioder

Resperioder som köps i Quickomaten ska aktiveras innan första resan. Det görs antingen i samband med köpet eller vid resa ombord på bussen eller Kustpilen-tågen. Du kan i Quickomaten också skriva ut en översikt på vad ditt Resekort innehåller. 

Det här gäller för enkelbiljetter köpta i Quickomat

  • Enkelbiljetter gäller 3 timmar från försäljningstillfället. 

  • Enkelbiljetten gäller för eventuellt byte, vilket måste ske till närmast tillgängliga förbindelse. En enkelbiljett köpt för resa inom en zon i Quickomaten gäller även för returresa, inom biljettens giltighetstid.

  • Enkelbiljetten gäller för resor inom Kalmar län samt på Kustpilen-tåg till och från Östergötland. 

Felanmälan för Quickomater

Om du vill anmäla ett fel, exempelvis om ditt kort har fastnat eller om du inte får ut din biljett, kontakta Quickomats kundservice på följande telefonnummer:
020 - 404 404

Du kan också skicka e-post till följande adress:
kundservice@quickomat.com
Uppge alltid vilken automat felet gäller.

Här hittar du Quickomaterna

Den 1 januari 2020 skedde en omplacering av Quickomaterna i länet. I listan under kan du se var Quickomaterna finns placerade.

Ort Placering
Emmaboda Järnvägsstationen, spår 1
Emmaboda Järnvägsstationen, stationshuset
Emmaboda Vid Spelcentrum
Kalmar Järnvägsstationen, stationshuset
Kalmar Järnvägsstationen, spår 1-2
Kalmar Kalmar centralstation, busshållplats läge A
Mönsterås Busstationen, stationshuset
Nybro Järnvägsstationen, spår 1
Nybro Järnvägsstationen, stationshuset
Nybro Trappan till gångtunnel
Oskarshamn Centrum, hållplats Oskarshamn centrum
Smedby Järnvägsstationen
Trekanten Järnvägsstationen
Vissefjärda Järnvägsstationen
Örsjö Järnvägsstationen
Uppdaterad 18 september 2020