Biljettillägg

Kalmar länstrafik erbjuder resenärer möjlighet att köpa tillägg på sina biljetter. Nedan presenteras vilka tillägg som finns tillgängliga.

1 klasstillägg på Öresundstågen samt Kustpilentågen

Tillägget för 1 klass görs i samband med köp av enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 30-dagarsbiljett samt 365-dagarsbiljett (365-dagarsbiljetten kan endast köpas för resa över länsgräns i Sydtaxan).

  • Tillägget 1 klass innebär ingen platsbokning. Vid tillägg av 1 klass får du sätta dig där det finns en ledig plats i 1 klass.
  • 1 klass finns tillgängligt på Öresundstågen samt Kustpilentågen.

Pris för tillägg 1 klass:

Cykeltillägg

Cykel får medtagas ombord på Regionbussar, Öresundståg och Krösatåg. Det går inte att boka plats för cykel och vi kan inte heller garantera att det finns lediga cykelplatser.

  • Tillägget för cykel görs i samband med köp av enkelbiljett och 24-timmarsbiljett.
  • Cykeltillägg = 1 cykel per resenär.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för medtagande av cykel i kollektivtrafiken.

Pris för cykeltillägg:

Frågor och svar

Uppdaterad 11 februari 2021