Bild på Ukrainska flaggan

Ukrainian passport or ID = a valid ticket for public transport in Kalmar county until 31 October 2022

A Ukrainian passport or identity card works as a valid ticket when travelling by public transport in Kalmar county until 31 October 2022.

From 1 November, free travel for Ukrainian citizens with public transport in Kalmar County and southern Sweden no longer applies.

  • A Ukrainian passport or ID card is a valid ticket on all vehicles with this logotype until 31 October 2022.

From 1 November 2022, refugees from Ukraine who need to travel must contact the Swedish Migration Agency or buy a ticket.

Kalmar-länstrafik_buss.jpg

Krösatågen.jpg

Öresundståg.jpg

Ukrainskt pass eller ID-kort = giltig biljett för resa med kollektivtrafik i Kalmar län

Ukrainskt pass eller ID-kort räknas som giltig biljett vid resa med Kalmar länstrafik till och med den 31 oktober 2022. Från den 1 november 2022 gäller inte längre fria resor för ukrainska medborgare med kollektivtrafiken i Kalmar län.

  • Till och med den 31 oktober 2022 kan du visa upp ditt ukrainska pass eller ID-kort på tåget eller för bussföraren på bussen.

Från och med 1 november ska flyktingar från Ukraina som behöver resa kontakta Migrationsverket eller lösa biljett.

Uppdaterad 29 september 2022