Två bussar som kör över Ölandsbron

Tidtabellsskifte den 22 augusti 2022

Den 22 augusti sker tidtabellsskifte i Kalmar län. Skiftet görs med jämna mellanrum för att anpassa trafiken till förändrat resbehov och resmönster.

Uppdaterat trafikår från augusti 2022

Tidigare år har Kalmar länstrafiks tidtabeller sträckt sig från december till december nästkommande år. Från och med i år förändrar vi start- och stoppmånad för tidtabellerna. Det innebär att tabellerna sträcker sig mellan augusti till augusti. Detta för att bättre anpassa trafiken till skol- och pendlingsstart för hösten samt för att undvika ett tidtabellsskifte i december. 

Den nya tidtabellen gäller från 22 augusti 2022 till och med den 20 augusti 2023.

Varför görs tidtabellsskiften?

Tidtabellsskiftet innebär en översyn av kollektivtrafiken i Kalmar län. Förändringarna i trafiken görs enligt trafikförsörjningsprogrammet som styr utvecklingen av kollektivtrafiken i Kalmar län. Klicka här för att se trafikförsörjningsprogrammet.

Justeringarna medför att avgångar kan tillkomma eller försvinna. Linjer kan komma startas upp där resandet ökar eller dras in där resandet minskar eller är väldigt lågt. På vissa håll kan linjeomläggningar genomföras utifrån ändrat resmönster eller resbehov. Hållplatser kan tillkomma, omplaceras eller avvecklas.

Förändringarna listas längst ner på sidan

I listan nedan kan du se större förändringar som sker från och med den 22 augusti. För tåg- och busslinjer som inte är med i listan kan det förekomma små justeringar, någon minut, för avgångstiderna. Sök efter din resa i vår app eller i reseplaneraren på kalmarlanstrafik.se för att vara säker på vilka avgångstider som gäller för dig.

Här kan du hitta avgångstider och tidtabeller

Förändringar från 22 augusti 2022

Uppdaterad 5 juli 2022