Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Tidtabellsskifte den 21 augusti 2023

Den 21 augusti sker tidtabellsskifte i Kalmar län. Skiftet görs med jämna mellanrum för att anpassa trafiken till förändrat resbehov och resmönster. I år görs även förändringar i enlighet med Kollektivtrafiknämndens beslut om effektiviseringsåtgärder.

Varför görs tidtabellsskiften?

Tidtabellsskiftet innebär en översyn av kollektivtrafiken i Kalmar län. Förändringarna i trafiken görs enligt Trafikförsörjningsprogrammet som styr utvecklingen av kollektivtrafiken i länet. Klicka här för att läsa Trafikförsörjningsprogrammet.

Justeringarna medför att avgångar kan tillkomma eller försvinna. Linjer kan komma startas upp där resandet ökar eller dras in där resandet minskar eller är väldigt lågt. På vissa håll kan linjeomläggningar genomföras utifrån ändrat resmönster eller resbehov. Hållplatser kan tillkomma, omplaceras eller avvecklas.

Den nya tidtabellen gäller från 21 augusti 2023 till och med den 18 augusti 2024.

Förändringarna listas längst ner på sidan

I listan nedan kan du se större förändringar som sker från och med den 21 augusti. För tåg- och busslinjer som inte är med i listan kan det förekomma små justeringar, någon minut, för avgångstiderna. Sök efter din resa i vår app eller i reseplaneraren på kalmarlanstrafik.se för att vara säker på vilka avgångstider som gäller för dig.

Tryckta tidtabeller till hållplatser är försenade

De tryckta tidtabellerna som byts ut på ett stort antal hållplatser i samband med tidtabellskiftet är dessvärre försenade. Detta innebär att gamla tidtabeller kommer finnas kvar på våra hållplatser till dess att de nya tidtabellerna byts ut.

Tidtabellerna på hållplatserna beräknas vara utbytta i början på september. Avgångstider kan du se i reseplaneraren på kalmarlanstrafik.se och i vår app ”Kalmar länstrafik”. Du kan även ladda hem egna tidtabeller via vår hemsida.

Här kan du hitta avgångstider och tidtabeller

Förändringar från 21 augusti 2023