Bild på en blomma framför bussar som står vid Kalmar C

Tidtabellsskifte den 20 juni 2022

Den 20 juni sker tidtabellsskifte i Kalmar län. Skiftet görs med jämna mellanrum för att anpassa trafiken till förändrat resbehov och resmönster.

Tidtabellsskiftet innebär en översyn av kollektivtrafiken i Kalmar län. Förändringarna i trafiken görs enligt trafikförsörjningsprogrammet som styr utvecklingen av kollektivtrafiken i Kalmar län. Klicka här för att se trafikförsörjningsprogrammet.

Justeringarna medför att avgångar kan tillkomma eller försvinna. Linjer kan komma startas upp där resandet ökar eller dras in där resandet minskar eller är väldigt lågt. På vissa håll kan linjeomläggningar genomföras utifrån ändrat resmönster eller resbehov. Hållplatser kan tillkomma, omplaceras eller avvecklas.

Förändringarna listas längst ner på sidan

I listan nedan kan du se större förändringar som sker från och med den 20 juni. För tåg- och busslinjer som inte är med i listan kan det förekomma små justeringar, någon minut, för avgångstiderna. Sök efter din resa i vår app eller i reseplaneraren på kalmarlanstrafik.se för att vara säker på vilka avgångstider som gäller för dig.

Här kan du hitta avgångstider och tidtabeller

Fler besöker Kalmar län på sommaren

Kalmar län är på många håll ett turismlän och på sommaren ökar befolkningen på många platser. Kalmar länstrafik ökar därför trafiken på vissa linjer under sommaren.

Förändringar från 20 juni 2022

Uppdaterad 15 juni 2022