Tidtabellskifte den 12 december 2021

Den 12 december sker det nationella tidtabellsskiftet som Kalmar länstrafik anpassar trafiken till.

Tidtabellsskiftet innebär även en översyn av kollektivtrafiken i Kalmar län. Förändringarna i trafiken görs enligt trafikförsörjningsprogrammet som styr utveckling av kollektivtrafiken i Kalmar län. Här kan du hitta trafikförsörjningsprogrammet.

Justeringarna medför att ett antal turer tillkommer men även att en del avgångar kan komma bli färre och vissa linjer dras in där resandet är väldigt lågt. På vissa håll kan linjeomläggningar genomföras utifrån ändrat resmönster eller resbehov. Hållplatser kan tillkomma, omplaceras eller avvecklas.

Den nya tidtabellen gäller från 12 december 2021 till 10 december 2022.

Linjer som inte är med i listan

I listan nedan kan du se de förändringar som sker från och med den 12 december 2021. För tåg och busslinjer som inte är med i listan kan det förekomma små justeringar, någon minut, för avgångstiderna. Sök efter din resa i vår app eller i reseplaneraren på kalmarlanstrafik.se för att vara säker på vilka avgångstider som gäller. 

Inga tryckta tidtabeller från den 12 december 2021

De senaste åren har vi sett en tydlig trend på att allt fler resenärer väljer att söka efter resor och avgångar via våra digitala tjänster. Detta har inneburit att efterfrågan efter tryckta tidtabeller har minskat.

För att minska pappersåtgången och i längden vårt klimatavtryck kommer Kalmar länstrafik att upphöra med tryckta tidtabeller från den 12 december. 

Vilka tidtabeller försvinner?

  • Hopvikbara tidtabeller
  • Personliga tidtabellshäften

Tidtabellsanslag på våra hållplatser påverkas inte 

Det kommer fortsatt finnas kvar tidtabellsanslag på hållplatser som har dessa idag.  

Här kan du hitta avgångstider och tidtabeller

 

Förändringar från den 12 december 2021

Uppdaterad 19 november 2021