Restriktioner för långväga kollektivtrafik

Aktörer som bedriver kollektivtrafik, buss eller tåg, med en linjesträckning som överstiger 15 mil, ska vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning

Sedan den 14 februari har regeringen beslutat att enbart 50 procent av platserna får vara upptagna på kollektivtrafiklinjer som kör längre än 15 mil. På de avgångar där det går att boka platser arbetar vi för att det inte ska gå att boka mer än 50 procent av dessa. De flesta sittplatserna på våra tåg går inte att boka. Har du en giltig biljett, till exempel en 30-dagarsbiljett, kan du alltid resa med våra bussar och tåg.

Beslutet gäller mellan 14 februari - 31 maj 2021.

För Kalmar länstrafiks del är det framförallt Kustpilen och Öresundståg som berörs av beslutet.

Kustpilen

Kalmar länstrafik har minskat antalet bokningsbara platser på Kustpilentågen med hälften.

  • Det innebär att ca 25 % av sittplatserna på Kustpilentågen är bokningsbara.
  • 50 % av sittplatserna på Kustpilentågen kan inte bokas och är till för pendlare som exempelvis reser kortare sträckor än 15 mil.

Öresundståg

oresundstag.se kan du läsa hur detta påverkar Öresundståg.

Det är viktigt att du som behöver resa följer de allmänna rekommendationerna:

  • Res bara om du behöver
  • Undvik att resa i rusningstid
  • Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt
  • Gå eller cykla om du har möjlighet
  • Sprid ut er och håll avstånd när ni reser med bussar och tåg. Framförallt vid på-och avstigning
  • Använd alltid munskydd om du reser i kollektivtrafiken
Uppdaterad 31 mars 2021