Bild på en realtidsskärm

Realtidsskärmar på hållplatser och stationer

Under hösten påbörjar vi arbetet med att montera nya skärmar på större hållplatser och stationsområden i Kalmar län.

Arbetet påbörjas i Kalmar stad och målet på sikt är att fler hållplatser på andra orter och platser i länet ska utrustas med skärmar. Arbetet förväntas pågå under flera år utifrån en prioriteringslista som utgår från antal påstigande resenärer.

Skärmar som kommer uppdateras

I arbetet ingår att montera tre nya former av skärmar.

 • Realtidsskärmar i väderskydd på större hållplatser
 • Avgångsskärmar på stationsområden
 • Totemskärmar på hållplatslägen på stationsområden

Realtidsskärmar i väderskydd på större hållplatser

På hållplatser med stort antal påstigande resenärer kommer realtidsskärmar monteras med start från slutet på oktober 2022. Arbetet påbörjas i Kalmar stad och tanken är att fler hållplatser runt om i länet ska monteras med liknande skärmar i olika etapper. Ett arbete som kommer pågå under flera år utifrån en prioriteringsordning och budget. Skärmarna visar realtidsinformation för avgångar från hållplatsen. Skärmarna kommer även visa bilder och informationsfilmer från Kalmar länstrafik och Region Kalmar län.

221026_hansa_city_webb.jpg

Vilka hållplatser kommer monteras med skärmar under hösten 2022?

 • Snurrom A & B
 • Skogsrået C & D
 • Arenan A & B
 • Berga centrum A & B
 • Hansa city A & B
 • Funkabo A & B
 • Skälbyallén A & B
 • Fölehagsvägen A
 • Tallhagen A & B
 • Giraffen A & B
 • Malmen A & B
 • Norra Kvarnholmen A
 • Sandås A & B
 • Tullslätten B

Totemskärmar på hållplatslägen på stationsområden

På Kalmar C kommer respektive hållplatsläge att utrustas med en pylon/totem med inbyggd avgångsskärm, se bild nedan. Dessa kommer att monteras under vintern med start från december- januari.

Planen är att fler stationsområden ska utrustas med totempålar de kommande åren.

Totem.jpg

Avgångsskärmar på stationsområden

På vissa stationsområden samt utvalda byggnader så som länets sjukhus finns större samlingsskärmar som visar aktuella avgångar från ett stationsområde eller hållplats.

Skärmarna har funnits under en längre tid och kommer uppdateras med en ny layout samt tydligare uppdelning per trafikslag, buss och tåg, där det är möjligt.

Uppdaterad 24 oktober 2022