Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Priser och biljetter år 2024

Just nu pågår den politiska beslutsprocessen kopplat till Kalmar länstrafiks biljettpriser och biljettutbud för år 2024.

Kalmar länstrafik är en del av Region Kalmar län. Det innebär bland annat att biljettutbud och biljettpriser i kollektivtrafiken beslutas av länets folkvalda politiker. Förslag till priser och biljettutbud arbetas fram av tjänstepersoner på Kalmar länstrafik och dessa lyfts för beslut till den politiska organisationen inom Region Kalmar län.

Hur går processen till?

  1. Kalmar länstrafik arbetar fram förslag på förändringar utifrån rådande förutsättningar samt ekonomiska och politiska mål. Ett av dessa mål är exempelvis att linjetrafikens kostnader till hälften ska täckas av biljettintäkter.
  2. Förslag till beslut lämnas till den politiska organisationen som sedan förbereder förslaget till Kollektivtrafiknämnden inom Region Kalmar län. Kollektivtrafiknämnden beslutar i frågor som ligger inom sitt mandat och rekommenderar sedan förslag till beslut högre upp i den politiska organisationen.
  3. Regionfullmäktige tar slutgiltigt beslut i frågor som exempelvis prisjusteringar för Kalmar länstrafik.

Klicka här för att läsa mer om den politiska organisationen inom Region Kalmar län.

Vilka förändringar föreslås från 1 januari 2024?

  1. Förändringar av avgifter och kuponger
  2. Prisjusteringar för år 2024
  3. Justering av beslut för ersättning av sjukresor i egen bil

Förslag på förändringar av avgifter och kuponger

Högre kontrollavgift

Förslag att kontrollavgiften ska höjas till 1 500 kr (tidigare 1 200 kr). Kontrollavgiften får resenärer betala som upptäcks resa utan giltig biljett.

Pris på resekort

Förslag är att en avgift på 30 kr ska införas på resekort som delas ut från 1 januari 2024. Kalmar länstrafik delar idag ut stora mängder kostnadsfria resekort, vilket innebär en stor kostnad samt en belastning på miljön då dessa är gjorda av plast.

Det är möjligt att placera periodbiljetter i appen Kalmar länstrafik. Periodbiljetter är exempelvis 30-dagarsbiljett och Seniorbiljett.

Avgift för missad bokning

Förslaget är att den som uteblir från sin bokade färdtjänst, sjuk- eller närtrafikresa ska betala en avgift. Det är samma princip som om en person uteblir från sitt vårdbesök.

Skolbiljettkupong tas bort

Skolbiljettkuponger i pappersform föreslås att tas bort.

Justering av biljettpriser för år 2024

Kalmar länstrafiks biljettpriser beslutas alltid av Regionfullmäktige i Region Kalmar län. Vid nästa sammanträde den 22-23 november kommer biljettpriserna för år 2024 att fastställas.

Till följd av den rådande kostnadsutvecklingen i samhället är förslaget att Kalmar länstrafik ska justera priserna med i genomsnitt 6 procent för att säkerställa att kollektivtrafiken fortsatt ska kunna bedrivas.

Efter att regionfullmäktige givit slutgiltigt beslut i frågan kommer Kalmar länstrafik gå ut med information om vilka priser och förändringar som kommer gälla i kollektivtrafiken från och med den 1 januari 2024.

Utreda zonsystemet i länet

Kalmar länstrafik fick i uppdrag att se över zonsystemet för Kalmar län. Zonsystemet ligger till grund för biljettpriserna i länet. Klicka här för att läsa mer om zonsystemet.

Justering av beslut för ersättning av sjukresor i egen bil

Tidigare har det rapporterats att milersättningen för sjukresor i egen bil skulle höjas från 1 januari 2024. Det beslutet har Kollektivtrafiknämnden valt att dra tillbaka. Det innebär att ersättningen för sjukresor med egen bil förblir oförändrad nästa år.

Frågan kopplat till ersättningen för sjukresa i egen bil ska inkluderas i arbetet med att se över regelverket för sjukresor. Milersättning för sjukresor i egen bil tillsammans med egenavgift för sjukresor i specialfordon och högkostnadsskydd påverkar varandra och Kalmar länstrafiks budget. Översynen av regelverket ingår i Kalmar länstrafiks uppdrag att på lång sikt få en budget i balans.