Bild på Krösatågens logotyp

Kustpilen blir Krösatågen den 12 december

Den 12 december byter Kustpilen namn till Krösatågen. Tågen kommer fortsatt trafikera Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping.

Den 12 december går Kustpilen och Krösatågen ihop till ett stort sammanhängande tågsystem. Kustpilen som varumärke försvinner och ersätts med Krösatågen. Det innebär att Krösatågen i Kalmar län kommer trafikera dessa sträckor inom samt till och från länet:

  • Kalmar – Linköping
  • Västervik – Linköping
  • Kalmar – Emmaboda
  • Emmaboda – Karlskrona

Samma tåg men med ett annat namn

Tågen som idag går mellan Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping kommer inte bytas ut i december 2021. De nuvarande tågen kommer användas fram till dess att nya tåg levereras. Här kan du läsa mer om de nya Krösatågen.

Vid tidtabellsskiftet den 12 december kommer namnet Kustpilen försvinna från de nuvarande tågen.

Varför byter ni namn på tågen?

Namnet Kustpilen försvinner för att minska på antalet tågsystem och varumärken, detta ska förhoppningsvis göra det enklare att resa med våra tåg i framtiden. Namnet Krösatågen ska associeras med tågresor inom samt till/från hela Småland. 

Med ett större sammanhängande tågsystem finns även möjlighet för oss att förbättra underhåll och drift av fordonen.

Ny operatör som kör och underhåller tågen från den 12 december

I samband med tidtabellsskiftet kommer det ske ett operatörsbyte för drift och underhåll av samtliga Krösatåg. SJ AB kommer från den 12 december ansvara för drift och underhåll av samtliga Krösatåg. Driften är upphandlad gemensamt av Kalmar länstrafik, Jönköpings länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken och Skånetrafiken.

Frågor och svar om namnbytet

Uppdaterad 7 oktober 2021