Busslinje 401 vid Kalmar centralstation

Kalmar kommun uppför ett cykelgarage vid Kalmar C.

Kalmar kommun kommer under vintern och våren 2020 att bygga ett nytt cykelgarage vid Kalmar C. Bygget kan komma påverka bussar till och från hållplatserna.

Arbetet med cykelgaraget vid Kalmar Centralstation kommer påbörjas den 17 januari. Bygget beräknas stå färdigt i början på maj 2020.

Kalmar länstrafik har dagligen ungefär 1 400 ankomster och avgångar till och från Kalmar C vilket kan medföra att en del bussar kan komma påverkas av bygget. Byggnationen ska inte påverka trafiken allt för mycket.

Läs mer om bygget på Kalmar kommuns hemsida.

Uppdaterad 16 januari 2020