Bild på Kalmar länstrafiks logga

Kalmarlanstrafik.se bäst på tillgänglighet av länstrafiksaktörer i landet

Kalmar Länstrafiks hemsida rankas på delad första plats i Funkas senaste inkluderingsbarometer för offentliga aktörer 2022.

Kalmar länstrafik toppar listan över landets kollektivtrafiksaktörer.

Två år efter lagen om tillgänglighet till digitala offentlig service trädde i kraft den 23 september 2020, är det knappt sju procent av Sveriges webbplatser som uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. Enligt Funkas senaste inkluderingsbarometer är Kalmar länstrafiks hemsida en av 130 webbplatser som uppfyller lagen om tillgänglighet utav 1 785 testade webbplatser.

Syftet med barometern är att uppmärksamma arbetet med att alla ska vara inkluderade i Sveriges digitala infrastruktur. Drygt 20 procent av befolkningen i Sverige har någon form av funktionsnedsättning, permanent eller tillfällig, som påverkar eller kan påverka möjligheten att navigera och inhämta information på webbsidor. Andra faktorer som påverkar tillgången till information kan vara ett annat modersmål eller ovana vid teknik. Dessa användare har inget val – ofta måste de använda en offentlig webbplats för ett ärende.

Funka har testat webbplatserna utifrån 10 utvalda lagkrav som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar (användare med eller utan olika typer av hjälpmedel). Inkluderingsbarometern väger samman typ av fel med antalet gånger de återfinns på webbplatsens startsida. Därefter rankas alla testade webbplatser utifrån det sammanvägda resultatet.

Läs mer om resultatet här:

Bara sju procent av offentliga aktörer har tillgängliga webbplatser - Funka Nu AB (cision.com)

Uppdaterad 29 september 2022