Två personer går ombord via framdörren på en buss vid en hållplats

Framdörrarna öppnas på vissa bussar

Den 16 augusti öppnar vi framdörrarna på ett antal av våra bussar. Det innebär att ombordstigning ska ske via framdörren på bussar där det är möjligt.

I spåren av en låg smittspridning under sommaren och en allt högre vaccinationstäckning i länet är det möjligt för Kalmar länstrafik att börja öppna framdörrarna på de bussar som inte omfattas av Arbetsmiljöverkets föreläggande om stängda framdörrar.

Totalt handlar det om cirka 50 bussar i Kalmar län där ombordstigning kommer att ske via framdörren från den 16 augusti. Detta innebär att det under en övergångsperiod kommer finnas bussar med stängda framdörrar där ombordstigning fortsatt kommer att ske via mitt- och bakdörren.

Dekaler på bussdörrarna kommer att vägleda resenärerna till rätt dörr. När bussen rullar in till hållplatsen kommer resenärerna att se om det är påstigning via framdörren eller bakdörren som gäller.

Förköp biljett innan du går ombord

Vi rekommenderar samtliga resenärer att köpa sina biljetter i förväg för att påskynda ombordstigningen. I fordon med öppen framdörr kommer det vara möjligt att köpa biljetter ombord.

Här kan du köpa biljetter:

Blippa biljetten i biljettläsaren

På bussar med öppen framdörr samt på våra stadsbussar ska biljetter blippas i biljettläsaren när du går ombord.

Detta gäller från den 16 augusti

  • Påstigning ska ske via framdörrarna på bussar med öppen framdörr.
  • I bussar med stängd framdörr sker ombordstigning via mitt- eller bakdörren.
  • Alla resenärer uppmanas att förköpa sina biljetter. I bussar med öppen framdörr går det att köpa biljett ombord.
  • På bussar med öppen framdörr kommer två sittplatsrader närmast föraren vara avstängda för resenärer under en övergångsperiod.

Frågor och svar

Uppdaterad 17 augusti 2021