Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök
Räls som omgärdas av gräs och träd.

Förändringar i tågtrafiken på Tjustbanan

Tågtrafiken på Tjustbanan som går mellan Västervik och Linköping förändras den 19 juni 2023.

Ungefär två av tre tågavgångar på Tjustbanan kommer att ersättas med buss från den 19 juni 2023. Bussarna som ersätter tågen kommer avgå med några minuters justering jämfört med dagens avgångstider. Tidtabellen är anpassad så byte till tåg i Linköping är möjligt. Restiden med buss är också någon minut längre jämfört med tåg.

Tidtabellen under sommaren 2023 gäller mellan 19 juni - 20 augusti. Tidtabell för hösten 2023 presenteras i samband med nästa tidtabellskifte.

Avgångstider kan du se i vår reseplanerare och i appen Kalmar länstrafik. Du kan även ladda ner tidtabeller på vår hemsida, sök efter Krösatåg och linje 185.

Omfattning av förändringen

Tågtrafiken på Tjustbanan fram till och med den 18 juni 2023:

  • Vardagar - 16 tågavgångar, åtta från Västervik och åtta från Linköping.
  • Lördagar - 12 avgångar, sex från respektive station.
  • Söndagar - 14 avgångar, sju från respektive station.

Förändringar i trafiken på Tjustbanan från den 19 juni 2023:

Tåg

  • Vardagar - 6 tågavgångar, tre från Västervik och tre från Linköping.
  • Lördagar - 4 avgångar, två från respektive station.
  • Söndagar - 4 avgångar, två f från respektive station.

Buss

  • Vardagar - 10 bussavgångar, fem från Västervik och fem från Linköping.
  • Lördagar - 8 avgångar, fyra från respektive station.
  • Söndagar - 10 avgångar, fem från respektive station.

Varför görs förändringen?

Förändringarna görs för att säkerställa en mer tillförlitlig och tillgänglig tågtrafik på banan. Minskat antal tågavgångar ska minska belastningen på järnvägen till dess att Trafikverket rustat upp banan. Tågtrafiken på Tjustbanan har under det senaste året dragits med kvalitetsbrister och inställda tåg.

Frågor och svar