Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök
Bild på en av Kalmar länstrafiks minibussar.

Färdtjänsten tillbaka i full drift

Måndag den 17 juni är färdtjänsten tillbaka i full drift i hela Kalmar län. Närtrafiken återgår till normal drift den 1 juli.

Den 17 juni återgår färdtjänsten till full drift i hela Kalmar län. Det innebär att bokning av resor kan göras som vanligt från det aktuella datumet. Kalmar länstrafik ser helst att bokning av färdtjänstresor fortsatt sker i god tid, gärna några dagar innan önskad avresa.

På grund av fordonsbristen som uppstått efter olyckorna i Nybro arbetar Kalmar länstrafik efter en prioriteringsordning. Sjukresor, dialyspatienter, akuta färdtjänstresor och skolskjuts för elever med anpassad skolgång kommer att prioriteras om det råder brist på fordon.

Prioritering innebär att vissa resor kan komma bli försenade eller inställda. Kalmar länstrafik arbetar intensivt för att lösa situationen och tar personlig kontakt med berörd resenär vid en eventuell inställd resa och vid förseningar som överstiger tio minuter.

Närtrafik återgår till det normala den 1 juli

Den 1 juli öppnar Kalmar länstrafik upp närtrafiken fullt ut. Det innebär att bokning av närtrafiken kommer kunna göras i hela Kalmar län den 28 juni för resor som sker från den 1 juli. Till och med den 30 juni kommer närtrafiken att framföras med begränsad kapacitet i stora delar av Kalmar län.

Bokning av närtrafiken fram till och med den 30 juni ska göras senast 16:00 dagen innan avresa. Resorna kommer kunna hittas i reseplaneraren som finns Kalmar länstrafiks app och hemsida: www.kalmarlanstrafik.se.

– Det känns oerhört positivt att vi kan öppna upp färdtjänsten fullt ut från och med nästa vecka. Därtill viktigt att vi kan informera om en färdig plan för återöppnandet av närtrafiken till ordinarie verksamhet i närtid med start den första juli. Vi vet att många invånare i länet har ett behov av att kunna åka med såväl färdtjänst som närtrafiken. Vi fortsätter vårt arbete tillsammans med trafikföretagen för att lösa fordonsbristen även på lång sikt och för att inga fler trafikinskränkningar ska behöva göras under kvarvarande avtalsperiod som sträcker sig till och med december 2025, säger Mattias Ask, trafikdirektör.

kontakt

Pressfrågor

Mattias Ask, trafikdirektör
Kontakt sker genom Kalmar länstrafiks presstelefon på 010-35 75 075.