Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Hitta på sidan

Hitta på sidan
En av Kalmar länstrafiks minibussar ute och kör på skogsväg.

Färdtjänsten återupptas stegvis

Lördag den 8 juni öppnar Kalmar länstrafik successivt upp färdtjänsten i hela Kalmar län. För närtrafiken är läget fortsatt oförändrat.

För att hantera den brist på fordon som uppstod till följd av gasbussincidenterna i Nybro har Kalmar länstrafik arbetat efter en prioriteringsordning där sjukresor, dialyspatienter, akuta färdtjänstresor och skolskjuts för elever med anpassad skolgång går först. Denna prioritering kommer att gälla då det finns begränsade fordonsresurser.

Från och med lördag den 8 juni öppnar Kalmar länstrafik upp färdtjänsten successivt i hela Kalmar län men med begränsad kapacitet. Beställningarna kan göras från fredagen den 7 juni. Det innebär att färdtjänsten går att boka för resa helgerna den 8-9 juni samt 15-16 juni. Mellan den 10-14 juni kommer färdtjänsten att vara begränsad för resor mellan 09:30-13:00 samt efter kl. 16:00.

Bokning av färdtjänsten ska göras senast 16:00 dagen innan avresa. Den stegvisa öppningen av färdtjänsten sträcker sig fram till och med den 16 juni. Kalmar länstrafik arbetar parallellt för en lösning som kan sträcka sig över sommaren.

– Vi är glada över att kunna återuppta färdtjänsten successivt i hela Kalmar län. Just nu fokuserar vi på att hitta långsiktiga lösningar för både färdtjänsten och närtrafiken, men vi återkommer med en uppdaterad prognos när det är möjligt, säger Mattias Ask, trafikdirektör.

Närtrafiken

Som tidigare kommunicerat öppnar Kalmar länstrafik upp närtrafiken gradvis i stora delar av Kalmar län från onsdag den 5 juni men med begränsad kapacitet. Det innebär att närtrafiken körs en tur in och en tur tillbaka vissa dagar, på orter där Kalmar länstrafik har möjlighet till att använda andra fordon som finns tillgängliga.

Bokning av närtrafiken ska göras senast 16:00 dagen innan avresa. Resorna kommer att kunna sökas i reseplaneraren från och med den 4 juni. Öppningen av närtrafiken sträcker sig fram till och med sommarlovet den 14 juni.

kontakt

Pressfrågor

Mattias Ask, trafikdirektör
Kontakt sker genom kommunikatör Faton Pasho 010-35 75 075.