Flicka och mamma pyntar julgranen

Färdtjänst och riksfärdtjänst inför jul- och nyårshelgen 2020

För att vi ska kunna tillgodose dina önskemål om serviceresa över jul- och nyårshelgen så långt som möjligt är det bra om du är ute i god tid.

Färdtjänst

Beställ din färdtjänstresa senast den 11 december för resor över över jul- och nyårshelgen. Ring 010-21 21 021 för att beställa.

Riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst ska vara oss tillhanda senast den 13 november och resan beställd hos vår kundtjänst senast den 27 november.

För information/blankett når du en av våra handläggare på telefonnummer 010 - 21 21 021 (menyval 1), telefontid helgfria vardagar 08:00 - 10:00. 

Uppdaterad 26 oktober 2020