Bild på en realtidsskärm på Kalmar C

Byte av realtidsskärmar på hållplatser i Kalmar

Under sommaren påbörjas arbetet med att byta realtidsskärmar på hållplatser i Kalmar stad. Skärmar kommer att saknas till dess nya monteras under hösten 2022.

Kalmar länstrafik arbetar för att göra det enkelt att resa kollektivt. Ett steg i det arbetet är att göra det enklare att se avgångstider på våra hållplatser.

På större hållplatser i Kalmar stad finns idag realtidsskärmar som visar avgångstider vid hållplatsen. Funktionaliteten på skärmarna har varit bristfällig vilket gjort att de allt för ofta inte fungerat. 

De nuvarande skärmarna kommer därför att monteras ner under sommaren. På grund av rådande världsläge är leveranstiderna för de nya skärmarna längre än normalt. Under hösten 2022 kommer de nya skärmarna att monteras på hållplatser i Kalmar stad.

Utöver i Kalmar finns två skärmar i Oskarshamn, en i Borgholm samt en vid hållplats Ölands Köpstad i Färjestaden som kommer monteras ner.

Tidplan för skärmbytet i Kalmar

Sommar 2022

  • Nuvarande skärmar monteras ner

Höst 2022

  • Nya skärmar monteras på utvalda hållplatser i Kalmar stad

Skärmar kommer monteras på fler hållplatser i Kalmar län med start år 2023

Kalmar länstrafik har precis genomfört en omfattande upphandling av nya realtidsskärmar för hållplatser i Kalmar län. Planen är att skärmar i olika utföranden ska placeras på utvalda hållplatser i Kalmar län med start från år 2023. Monteringen kommer ske utifrån en prioriteringslista som utgår från hållplatser med flest antal påstigande resenärer. Arbetet kommer att pågå under flera år och i olika etapper. I detta arbete ingår exempelvis hållplatser i Oskarshamn, Borgholm och Färjestaden där det funnits skärmar tidigare. 

Uppdaterad 19 maj 2022